Đánh sập 30 hầm khai thác vàng trái phép ở Đà Nẵng

Đánh sập 30 hầm khai thác vàng trái phép ở Đà Nẵng

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan vào khu vực rừng của xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) để...
Đà Nẵng: Tăng cường tuần tra giám sát, bảo vệ rừng nghiêm ngặt

Đà Nẵng: Tăng cường tuần tra giám sát, bảo vệ rừng nghiêm ngặt

Đánh sập 30 hầm vàng khai thác trái phép

Đánh sập 30 hầm vàng khai thác trái phép

Đà Nẵng: Bộ đội dùng thuốc nổ đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Đà Nẵng: Bộ đội dùng thuốc nổ đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Quân đội nổ mìn đánh sập gần 30 hầm vàng trái phép ở Đà Nẵng

Quân đội nổ mìn đánh sập gần 30 hầm vàng trái phép ở Đà Nẵng

Cận cảnh lực lượng chức năng dùng thuốc nổ đánh sập các hầm vàng trái phép tại Khe Đương và Cà Nhông

Cận cảnh lực lượng chức năng dùng thuốc nổ đánh sập các hầm vàng trái phép tại Khe Đương và Cà Nhông

Quân đội, Công an vào rừng đánh sập 29 hầm vàng bằng thuốc nổ

Quân đội, Công an vào rừng đánh sập 29 hầm vàng bằng thuốc nổ

Đà Nẵng tổ chức truy quét 'vàng tặc' tại Khe Đương và Cà Nhông

Đà Nẵng tổ chức truy quét 'vàng tặc' tại Khe Đương và Cà Nhông

Đánh sập hàng chục hầm vàng trái phép ở Khe Đương và Cà Nhông

Đánh sập hàng chục hầm vàng trái phép ở Khe Đương và Cà Nhông

Đà Nẵng huy động lực lượng đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Đà Nẵng huy động lực lượng đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Dùng thuốc nổ phá 29 hầm khai thác vàng trái phép

Dùng thuốc nổ phá 29 hầm khai thác vàng trái phép

Đà Nẵng đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Đà Nẵng đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Đà Nẵng triển khai lực lượng đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép

Đà Nẵng triển khai lực lượng đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép

Đà Nẵng sẽ dùng thuốc nổ đánh sập 21 hầm vàng

Đà Nẵng sẽ dùng thuốc nổ đánh sập 21 hầm vàng

Đà Nẵng sẽ đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép

Đà Nẵng sẽ đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép

Khai thác vàng trái phép tại Hòa Vang 'nóng' trở lại

Khai thác vàng trái phép tại Hòa Vang 'nóng' trở lại

Đóng cửa hàng loạt mỏ khoáng sản: Đà Nẵng có khan hiếm vật liệu xây dựng?

Đóng cửa hàng loạt mỏ khoáng sản: Đà Nẵng có khan hiếm vật liệu xây dựng?

Khe Đương 'nóng' trở lại

Khe Đương 'nóng' trở lại

Phát hiện 21 hầm khai thác vàng trái phép tại rừng Hòa Bắc

Phát hiện 21 hầm khai thác vàng trái phép tại rừng Hòa Bắc

Phát hiện 21 hầm khai thác vàng trái phép tại rừng Hòa Bắc

Phát hiện 21 hầm khai thác vàng trái phép tại rừng Hòa Bắc

Kiến nghị dùng thuốc nổ để đánh sập 21 hầm khai thác vàng trái phép

Kiến nghị dùng thuốc nổ để đánh sập 21 hầm khai thác vàng trái phép

Phát hiện dấu hiệu khai thác vàng trái phép tại Khe Đương

Phát hiện dấu hiệu khai thác vàng trái phép tại Khe Đương

Kiến nghị dùng thuốc nổ để đánh sập 21 hầm khai thác vàng trái phép

Kiến nghị dùng thuốc nổ để đánh sập 21 hầm khai thác vàng trái phép

Kiến nghị dùng thuốc nổ đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép

Kiến nghị dùng thuốc nổ đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép

Khi Công an chính quy rời phố thị đến với người dân miền núi

Khi Công an chính quy rời phố thị đến với người dân miền núi

Du lịch sinh thái cộng đồng Hòa Bắc khởi sắc và hy vọng

Du lịch sinh thái cộng đồng Hòa Bắc khởi sắc và hy vọng