Long Biên thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU: Hiệu quả từ chủ trương trúng, cách làm sáng tạo

Long Biên thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU: Hiệu quả từ chủ trương trúng, cách làm sáng tạo

Cách 'đẩy' giá đất từ vài triệu đồng lên hàng trăm triệu đồng của doanh nghiệp

Cách 'đẩy' giá đất từ vài triệu đồng lên hàng trăm triệu đồng của doanh nghiệp

Khai Sơn City từ một dự án nhằm 'thỏa mãn cơn khát' đến thi công không cần giấy phép

Khai Sơn City từ một dự án nhằm 'thỏa mãn cơn khát' đến thi công không cần giấy phép

1 dự án 'đổi đất lấy hạ tầng' bị yêu cầu thanh tra

Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra việc cấp đất Dự án Khai Sơn City

Chi tiết dự án Khai Sơn City tại Hà Nội sắp bị thanh tra

Chi tiết dự án Khai Sơn City tại Hà Nội sắp bị thanh tra

Phó Thủ tướng 'lệnh' thanh tra việc cấp đất Dự án Khai Sơn City

Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra việc cấp đất Dự án Khai Sơn City

Thanh tra việc cấp 180 ha đất cho dự án Khai Sơn đổi lại 3,7 km đường

Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra việc cấp đất Dự án Khai Sơn City

Dự án Khai Sơn City: Phó Thủ tướng 'lệnh' Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào cuộc

Những điểm 'hút hồn' của Biệt thự Khai Sơn Hill Long Biên