Ngày 18/7: Giá gạo nguyên liệu trong nước tăng nhẹ, gạo xuất khẩu ở mức thấp

Giá gạo nguyên liệu hôm nay (18/7) tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 hè thu ở mức 10.700 - 10.750 đồng/kg, tăng 50 -100 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo chào bán ở mức thấp.

Ngày 17/7: Giá lúa điều chỉnh tăng 100 đồng/kg, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm

Giá lúa hôm nay (17/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có điều chỉnh tăng 100 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Cụ thể, gạo 100% tấm giảm 5 USD; gạo tiêu chuẩn 5% tấm giảm 3 USD; gạo 25% tấm giảm 2 USD.

Ngày 16/7: Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (16/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định so với hôm qua. Thị trường mua bán chậm, nguồn ít, chất lượng gạo kém.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất một năm qua

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 565-570 đô la Mỹ/tấn vào ngày 11-7, mức thấp nhất kể từ ngày 27-7-2023.

Thị trường nông sản tuần qua: Giá lúa vẫn giữ ổn định

Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua chủ yếu giữ ổn định so với tuần trước. Song giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong một năm qua.

Ngày 14/7: Giá gạo tăng - giảm trái chiều, lúa giảm 200 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay (14/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng giảm trái chiều giữa các loại gạo, với gạo nguyên liệu tăng nhẹ 50 đồng/kg và gạo thành phẩm giảm nhẹ 50 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa giảm 200 đồng/kg.

Ngày 13/7: Giá gạo giảm nhẹ, lúa duy trì đi ngang

Giá lúa hôm nay (13/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì đi ngang. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu giảm nhẹ 50 đồng/kg. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 hè thu ở mức 10.600 -10.700 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 ổn định ở mức 12.600 - 12.700 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 12/7/2024: giá gạo tiếp đà giảm nhẹ

Ghi nhận lúa gạo hôm nay 12/7 tại thị trường trong nước điều chỉnh giảm 50 - 150 đồng/kg với một số loại gạo. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm cũng giảm nhẹ 1 USD/tấn.

Giá lúa gạo hôm nay (11-7): Giá gạo tiếp tục giảm 100 - 150 đồng/kg

Ghi nhận giá lúa gạo hôm nay, ngày 11-7 tại thị trường trong nước điều chỉnh giảm 100 - 150 đồng/kg với gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm. Thị trường gạo giao dịch ổn định, giá giảm nhẹ.

Ngày 11/7: Giá gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm, lúa ổn định

Giá gạo hôm nay (11/7) tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 hè thu ở mức 10.650 - 10.750 đồng/kg, giảm 100 - 150 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 ở mức 12.600 - 12.750 đồng/kg, giảm 100 - 150 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 11/7/2024: giá gạo tiếp tục giảm 100 - 150 đồng/kg

Ghi nhận giá lúa gạo hôm nay 11/7 tại thị trường trong nước điều chỉnh giảm 100 - 150 đồng/kg với gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm. Thị trường gạo giao dịch ổn định, giá giảm nhẹ.

Giá lúa gạo hôm nay (10-7): Giá gạo giảm, giá lúa đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay (10-7) tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giảm 100 - 150 đồng/kg so với gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm; trong khi đó giá lúa đi ngang.

Giá lúa gạo hôm nay 10/7/2024: trong nước và gạo xuất khẩu giảm nhẹ

Ghi nhận lúa gạo hôm nay 10/7 tại thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 50 đồng/kg với gạo nguyên liệu. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo giảm 2 - 4 USD/tấn. Thị trường gạo giao dịch chậm, giá ổn định.

Giá lúa gạo hôm nay 9/7/2024: giá gạo tăng nhẹ 50 đồng/kg

Ghi nhận lúa gạo hôm nay 9/7 tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang với lúa và điều chỉnh tăng nhẹ 50 đồng/kg với gạo nguyên liệu. Thị trường gạo giao dịch chậm, giá ổn định.

Giá lúa gạo hôm nay (8-7): Giá lúa gạo tại thị trường nội địa duy trì ổn định

Giá lúa gạo hôm nay tại thị trường nội địa duy trì ổn định. Thị trường gạo giao dịch chậm, giá ổn định. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu ở mức 10.750 - 10.900 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 ở mức 12.800 - 12.900 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 8/7/2024: gạo Nàng Nhen neo ở mức cao

Ghi nhận giá lúa gạo hôm nay 8/7 tại thị trường nội địa duy trì ổn định. Thị trường gạo giao dịch chậm, giá ổn định.

Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ

Tuần qua, các nhà giao dịch cho biết gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 575 USD/tấn (ngày 4/7), giảm so với mức 575-580 USD/tấn của tuần trước.

Giá lúa gạo hôm nay (6-7): Tăng giảm trái chiều

Ghi nhận giá lúa gạo hôm nay, ngày 6-7 tại thị trường trong nước biến động trái chiều khi điều chỉnh tăng 50 - 150 đồng/kg với 1 số loại gạo và giảm nhẹ 100 đồng/kg với lúa IR 50404. Thị trường gạo giao dịch chậm, giá giảm nhẹ.

Giá lúa gạo hôm nay 6/7/2024: tăng giảm trái chiều

Ghi nhận lúa gạo hôm nay 6/7 tại thị trường trong nước biến động trái chiều khi điều chỉnh tăng 50 - 150 đồng/kg với 1 số loại gạo và giảm nhẹ 100 đồng/kg với lúa IR 50404. Thị trường gạo giao dịch chậm, giá giảm nhẹ.

Thị trường nông sản: Giá gạo xuất khẩu nhích nhẹ sau khi Philippines giảm thuế nhập khẩu

Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua chủ yếu đi ngang. Giá gạo xuất khẩu có sự nhích lên nhẹ sau khi Philippines quyết định giảm thuế nhập khẩu gạo.

Giá lúa gạo hôm nay 20/6/2024: giá lúa giảm nhẹ

Ghi nhận lúa gạo hôm nay 20/6 tại thị trường nội địa điều chỉnh giảm nhẹ 100 - 200 đồng/kg với một số loại lúa. Tại các địa phương, nguồn lúa còn ít, đa phần lúa đã cọc và chờ cắt.

Giá lúa gạo hôm nay (2-6): Giá gạo tiếp tục giảm

Ghi nhận giá lúa gạo hôm nay (2-6) tại thị trường trong nước biến động trái chiều khi giá lúa đi ngang, giá gạo tiếp tục giảm 150 - 200 đồng/kg. Trong tuần qua, ghi nhận giá lúa gạo đồng loạt giảm mạnh.

Ngày 29/5: Giá lúa đồng loạt quay đầu giảm mạnh, gạo ổn định

Giá lúa hôm nay (29/5) tại thị trường trong nước có xu hướng giảm mạnh. Cụ thể, lúa IR 50404 giảm 400 đồng; Lúa Đài thơm 8, OM 5451, OM 18 giảm 300 đồng; OM 380 giảm 400 đồng.

Giá lúa gạo hôm nay (28-5): Giá gạo điều chỉnh giảm

Ghi nhận giá lúa gạo hôm nay (28-5) tại thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ với một số loại gạo. Thị trường giao dịch lúa chậm, giá ít biến động.

Giá lúa gạo hôm nay 28/5/2024: giá gạo giảm nhẹ 50 đồng/kg

Ghi nhận lúa gạo hôm nay 28/5 tại thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ với 1 số loại gạo. Thị trường giao dịch lúa chậm, giá ít biến động.

Giá lúa gạo hôm nay 27/5/2024: giá gạo tiếp tục giảm nhẹ

Ghi nhận giá lúa gạo hôm nay 27/5 tại thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm 200 đồng/kg với 1 số loại gạo. Thị trường giao dịch chậm, chất lượng gạo kém.

Giá lúa gạo hôm nay (18-5): Tăng giảm trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay tại thị trường trong nước biến động trái chiều khi điều chỉnh tăng 100 đồng/kg với lúa IR 504 và giảm 100 đồng/kg lúa OM 5451. Lúa xa ngày cắt giảm giá nhẹ, nhu cầu chậm.

Giá lúa gạo hôm nay 18/5/2024: giá lúa tăng giảm trái chiều

Ghi nhận lúa gạo hôm nay 18/5 tại thị trường trong nước biến động trái chiều khi điều chỉnh tăng 100 đồng/kg với lúa IR 504 và giảm 100 đồng/kg lúa OM 5451. Lúa xa ngày cắt giảm giá nhẹ, nhu cầu chậm.

Thị trường nông sản: Nguồn cung lúa gạo đang giảm

Giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua chủ yếu đi ngang sau 2 tuần liên tục tăng khá. Nguồn cung lúa gạo đang giảm dần do vụ Đông Xuân ở khu vực này đã cơ bản thu hoạch xong.

Hiệu quả vượt trội từ những mô hình hay ở Đồng Tháp

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo là 'chìa khóa' nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở Lấp Vò (Đồng Tháp). Một trong những điển hình là mô hình đầu tư giống, tổ chức sản xuất và tiêu thụ lúa của HTX Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành.

Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua không có nhiều biến động

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện ở mức 577 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 558 USD/tấn; gạo 100% tấm duy trì ổn định ở mức 478 USD/tấn.

Thị trường nông sản tuần qua: Chờ đón những tín hiệu mới

Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua không có nhiều biến động và hầu hết đi ngang. Giá gạo xuất khẩu cũng không có biến động đáng kể. Thị trường chờ đón những tín hiệu mới từ các nhà nhập khẩu lớn.

Giá lúa gạo hôm nay (2-4): Giá gạo tiếp đà tăng

Giá lúa gạo hôm nay (2-4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục điều chỉnh tăng với gạo. Hiện nhiều nông dân còn lúa chào bán với giá cao.

Thị trường nông sản: Giá lúa và gạo đều giảm

Cả giá lúa và gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua đều giảm, nhưng giảm mạnh nhất là giá gạo. Giá gạo xuất khẩu đi ngang trước thông tin dự báo Philippines có thể giảm nhập khẩu trong năm nay do nguồn cung trong nước tăng.

Giá gạo bán lẻ giảm nhẹ

Sau thời gian tăng lên ở mức cao, giá bán lẻ nhiều loại gạo trên thị trường giảm trở lại từ 500 - 2.000 đồng/kg so với hơn 1 tháng trước.

Lúa Đông Xuân cuối vụ cho năng suất cao

Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 tỉnh Đồng Tháp xuống giống 189.136/189.000 ha đạt 100,07% so với kế hoạch. Diện tích thu hoạch hơn 110 ngàn ha, năng suất bình quân hơn 7 tấn/ha, cao hơn 100-200 kg/ha so với đầu năm.

Giá lúa gạo hôm nay (27-3): Gạo tăng, lúa giảm

Giá lúa gạo hôm nay (27-3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá gạo tăng, giá lúa giảm..

Nông dân thu hoạch trên 106.000ha lúa Đông Xuân 2023-2024

Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh Long An đã thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 được trên 106.000ha, đạt gần 45% diện tích gieo sạ toàn vụ, sản lượng trên 687.000 tấn.

Thị trường nông sản tuần qua: Giá lúa đã tăng nhẹ trở lại

Giá lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua có sự tăng nhẹ trở lại; trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm tuần thứ 2 liên tiếp do nguồn cung mới được bổ sung từ vụ thụ hoạch đang diễn ra.

Giá lúa gạo hôm nay (3-3): Tăng nhẹ trở lại

Giá lúa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua có sự tăng nhẹ trở lại. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm tuần thứ hai liên tiếp do nguồn cung mới được bổ sung từ vụ thu hoạch đang diễn ra.