Xung quanh việc phát phiếu điều tra HS ở Trường THCS Duy Ninh( Quảng Bình): Thu hồi các bản khai, kiểm điểm nhà trường

Xung quanh việc phát phiếu điều tra HS ở Trường THCS Duy Ninh( Quảng Bình): Thu hồi các bản khai, kiểm điểm nhà trường

Tát vừa, tát nhẹ, tát mạnh và sự thật của 231 cái tát 'đạt chuẩn'

Tát vừa, tát nhẹ, tát mạnh và sự thật của 231 cái tát 'đạt chuẩn'

Vụ cô giáo phạt học sinh 231 cái tát: Thu hồi 23 bản khai của học sinh, kiểm điểm nhà trường

Vụ cô giáo phạt học sinh 231 cái tát: Thu hồi 23 bản khai của học sinh, kiểm điểm nhà trường

Nhà trường lấy lời khai về 231 cái tát là không đúng thẩm quyền

Nhà trường lấy lời khai về 231 cái tát là không đúng thẩm quyền

Nhà trường lấy lời khai học sinh là phạm pháp

Nhà trường lấy lời khai học sinh là phạm pháp

Vụ bắt 23 học sinh lấy lời khai: Sai trái và không đúng thẩm quyền

Vụ bắt 23 học sinh lấy lời khai: Sai trái và không đúng thẩm quyền

Vụ cô giáo chỉ đạo tát học sinh 231 cái: Nhà trường 'lấy lời khai' học sinh

Vụ cô giáo chỉ đạo tát học sinh 231 cái: Nhà trường 'lấy lời khai' học sinh

Chỉ đạo xử lý vụ cô phạt trò 231 cái tát

Chỉ đạo xử lý vụ cô phạt trò 231 cái tát

Phòng GDĐT huyện Quảng Ninh (Quảng Bình): 'Ém' thông tin vụ học sinh bị tát

Phòng GDĐT huyện Quảng Ninh (Quảng Bình): 'Ém' thông tin vụ học sinh bị tát

Vụ học trò bị tát 231 cái: Trưởng phòng GD-ĐT ém nhẹm để làm gì?

Vụ học trò bị tát 231 cái: Trưởng phòng GD-ĐT ém nhẹm để làm gì?

Khởi tố hai vụ án gây bức xúc dư luận

Khởi tố vụ cô phạt trò 231 cái tát

Khởi tố vụ cô phạt trò 231 cái tát

Khởi tố vụ án cô giáo tát học sinh tại Quảng Bình

Khởi tố vụ án cô giáo tát học sinh tại Quảng Bình

Học sinh bị tát 231 cái: Bí thư Quảng Bình yêu cầu khẩn

Học sinh bị tát 231 cái: Bí thư Quảng Bình yêu cầu khẩn

Vụ học sinh bị phạt 231 cái tát: Phòng GD-ĐT huyện biết nhưng 'ém' thông tin?

Vụ học sinh bị phạt 231 cái tát: Phòng GD-ĐT huyện biết nhưng 'ém' thông tin?

Khởi tố vụ án cô giáo cho cả lớp tát bạn 231 cái

Khởi tố vụ án cô giáo cho cả lớp tát bạn 231 cái

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Bí thư cấp ủy không là người địa phương: Cần nhất là sự công tâm!

Bí thư cấp ủy không là người địa phương: Cần nhất là sự công tâm!