Làm rõ sai phạm của Bí thư Huyện ủy và nhiều cá nhân liên quan

Làm rõ sai phạm của Bí thư Huyện ủy và nhiều cá nhân liên quan

Kết luận kiểm tra sai phạm của Bí thư huyện ủy Quảng Trạch

Kết luận kiểm tra sai phạm của Bí thư huyện ủy Quảng Trạch

Bí thư huyện bổ nhiệm loạt 'họ hàng' sai, yêu cầu tự kiểm điểm

Bí thư huyện bổ nhiệm loạt 'họ hàng' sai, yêu cầu tự kiểm điểm

Yêu cầu kiểm điểm Bí thư huyện có 'cả họ làm cán bộ'

Yêu cầu kiểm điểm Bí thư huyện có 'cả họ làm cán bộ'

Quảng Bình: Kiểm điểm cán bộ vụ nhiều người họ hàng Bí thư huyện làm 'quan'

Quảng Bình: Kiểm điểm cán bộ vụ nhiều người họ hàng Bí thư huyện làm 'quan'

Quảng Bình: Nhiều cán bộ xã bị xử lý kỷ luật

Quảng Bình: Nhiều cán bộ xã bị xử lý kỷ luật

Nhiều cán bộ xã ở Quảng Bình bị kỷ luật vì phạm pháp luật về đất đai

Nhiều cán bộ xã ở Quảng Bình bị kỷ luật vì phạm pháp luật về đất đai

Quảng Bình: Kỷ luật chủ tịch xã vì để vợ con sử dụng đất sai mục đích

Quảng Bình: Kỷ luật chủ tịch xã vì để vợ con sử dụng đất sai mục đích

Để vợ và con 'lộng hành' đất đai, chủ tịch xã bị đề nghị cho thôi chức

Để vợ và con 'lộng hành' đất đai, chủ tịch xã bị đề nghị cho thôi chức

Ngăn chặn ưu ái 'sân nhà'

Ngăn chặn ưu ái 'sân nhà'

Vụ cả họ làm quan: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu làm rõ

Vụ cả họ làm quan: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu làm rõ

Bí thư Quảng Bình chỉ đạo làm rõ vụ 'cả họ làm quan'

Bí thư Quảng Bình chỉ đạo làm rõ vụ 'cả họ làm quan'

Cả họ bí thư huyện ủy làm quan ở Quảng Bình: 'Chỉ là họ hàng sơ sơ'

Cả họ bí thư huyện ủy làm quan ở Quảng Bình: 'Chỉ là họ hàng sơ sơ'

Nhiều con cháu Bí thư huyện ở Quảng Bình làm quan

Nhiều con cháu Bí thư huyện ở Quảng Bình làm quan

Bí thư Quảng Bình chỉ đạo nóng vụ hàng loạt người nhà bí thư huyện làm 'quan'

Bí thư Quảng Bình chỉ đạo nóng vụ hàng loạt người nhà bí thư huyện làm 'quan'

Bí thư huyện Quảng Trạch: 'Người làng, người xã thì tôi không được đề bạt à?'

Bí thư huyện Quảng Trạch: 'Người làng, người xã thì tôi không được đề bạt à?'