Quảng Bình: Kiểm điểm cán bộ vụ nhiều người họ hàng Bí thư huyện làm 'quan'

Quảng Bình: Kiểm điểm cán bộ vụ nhiều người họ hàng Bí thư huyện làm 'quan'

Nhiều cán bộ xã ở Quảng Bình bị kỷ luật vì phạm pháp luật về đất đai

Nhiều cán bộ xã ở Quảng Bình bị kỷ luật vì phạm pháp luật về đất đai

Ngăn chặn ưu ái 'sân nhà'

Ngăn chặn ưu ái 'sân nhà'

Vụ cả họ làm quan: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu làm rõ

Vụ cả họ làm quan: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu làm rõ

Bí thư Quảng Bình chỉ đạo làm rõ vụ 'cả họ làm quan'

Bí thư Quảng Bình chỉ đạo làm rõ vụ 'cả họ làm quan'

Yêu cầu làm rõ thông tin cả họ Bí thư huyện làm 'quan'

Yêu cầu làm rõ thông tin cả họ Bí thư huyện làm 'quan'

Cả họ bí thư huyện ủy làm quan ở Quảng Bình: 'Chỉ là họ hàng sơ sơ'

Cả họ bí thư huyện ủy làm quan ở Quảng Bình: 'Chỉ là họ hàng sơ sơ'

Nhiều con cháu Bí thư huyện ở Quảng Bình làm quan

Nhiều con cháu Bí thư huyện ở Quảng Bình làm quan

Bí thư Quảng Bình chỉ đạo nóng vụ hàng loạt người nhà bí thư huyện làm 'quan'

Bí thư Quảng Bình chỉ đạo nóng vụ hàng loạt người nhà bí thư huyện làm 'quan'

Bí thư huyện Quảng Trạch: 'Người làng, người xã thì tôi không được đề bạt à?'

Bí thư huyện Quảng Trạch: 'Người làng, người xã thì tôi không được đề bạt à?'

Cả họ bí thư huyện làm quan 'đúng quy trình'

Cả họ bí thư huyện làm quan 'đúng quy trình'