Các tỉnh Tây Nguyên triển khai các biện pháp kiểm soát bệnh bạch hầu

Các tỉnh Tây Nguyên triển khai các biện pháp kiểm soát bệnh bạch hầu

Nhiều hộ dân Đắk Nông từ chối tiêm vaccine bạch hầu

Nhiều hộ dân Đắk Nông từ chối tiêm vaccine bạch hầu

Vì sao bệnh bạch hầu hoành hành ở Đắk Nông?

Vì sao bệnh bạch hầu hoành hành ở Đắk Nông?

Đăk Nông lúng túng trong việc ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu?

Đăk Nông lúng túng trong việc ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu?

Vì sao bệnh bạch hầu hoành hành ở Đắk Nông?

Vì sao bệnh bạch hầu hoành hành ở Đắk Nông?

Đắk Nông và các tỉnh lân cận cẩn trọng với bạch hầu

Đắk Nông và các tỉnh lân cận cẩn trọng với bạch hầu

'Gõ cửa từng nhà' cấp thuốc chống dịch bạch hầu

Đắk Nông kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh bạch hầu

Đắk Nông phát hiện thêm 3 ca dương tính với bệnh bạch hầu, nghi có ổ dịch mới thứ 3