Hiến kế phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế

Hiến kế phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế

Có 3 nhóm vấn đề nhận được nhiều kiến nghị của chuyên gia, doanh nghiệp, nhà quản lý để phát triển khu công...
Doanh nghiệp FDI tăng rót vốn vào công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp FDI tăng rót vốn vào công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM mở thêm khu công nghiệp đón 'đại bàng'

TP.HCM mở thêm khu công nghiệp đón 'đại bàng'

Chú trọng chất lượng bữa ăn cho người lao động

Chú trọng chất lượng bữa ăn cho người lao động

Ngân sách thu từ doanh nghiệp KCX-KCN Tp.HCM ước giảm 9%

Ngân sách thu từ doanh nghiệp KCX-KCN Tp.HCM ước giảm 9%

Doanh nghiệp vẫn ngại các gói hỗ trợ

Doanh nghiệp vẫn ngại các gói hỗ trợ

Thu ngân sách từ các doanh nghiệp trong KCX-KCN TP HCM ước giảm 9%

Thu ngân sách từ các doanh nghiệp trong KCX-KCN TP HCM ước giảm 9%

Thu hút đầu tư vào KCX- KCN tại TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng khả quan

Thu hút đầu tư vào KCX- KCN tại TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng khả quan

TPHCM: đầu tư trong nước vào KCX-KCN tăng 47,6%

TPHCM: đầu tư trong nước vào KCX-KCN tăng 47,6%

Vốn vào dịch vụ hạ tầng, logistics tăng đột biến

Vốn vào dịch vụ hạ tầng, logistics tăng đột biến

Hơn 591 triệu USD đầu tư vào các Khu chế xuất-Khu công nghiệp TP.HCM

Hơn 591 triệu USD đầu tư vào các Khu chế xuất-Khu công nghiệp TP.HCM

Để lao động nữ làm việc hạnh phúc

Để lao động nữ làm việc hạnh phúc

TP.HCM tìm hướng 'kích' dòng vốn FDI

TP.HCM tìm hướng 'kích' dòng vốn FDI

Khu công nghiệp Hiệp Phước: Doanh nghiệp mòn mỏi chờ cấp phép đầu tư

Khu công nghiệp Hiệp Phước: Doanh nghiệp mòn mỏi chờ cấp phép đầu tư

Các khu công nghiệp đón sóng đầu tư

Các khu công nghiệp đón sóng đầu tư

Doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ

Tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ

Kết nối cung cầu trực tiếp giữa các DN công nghiệp hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh với DN FDI

Kết nối cung cầu trực tiếp giữa các DN công nghiệp hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh với DN FDI

Kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh điều động, bổ nhiệm một số cán bộ

TP. Hồ Chí Minh điều động, bổ nhiệm một số cán bộ

Bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM

Bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM

TP.HCM, Cần Thơ, Bình Phước bổ nhiệm lãnh đạo mới

TP.HCM, Cần Thơ, Bình Phước bổ nhiệm lãnh đạo mới

Ông Hứa Quốc Hưng giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM

Ông Hứa Quốc Hưng giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Khơi dậy tiềm năng bất động sản công nghiệp

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Khơi dậy tiềm năng bất động sản công nghiệp

Nhiều lãnh đạo chủ chốt TPHCM tái đắc cử, nghỉ hưu

Nhiều lãnh đạo chủ chốt TPHCM tái đắc cử, nghỉ hưu

Nhật Bản là nhà đầu tư ngoại lớn nhất tại TPHCM

Nhật Bản là nhà đầu tư ngoại lớn nhất tại TPHCM

Dọn đường đón nhà đầu tư

Dọn đường đón nhà đầu tư

Khuyến khích học sinh đeo khẩu trang trong lớp

Phát triển khu công nghiệp thông minh đáp ứng xu thế cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển khu công nghiệp thông minh đáp ứng xu thế cách mạng công nghiệp 4.0

Tp. Hồ Chí Minh sẽ xúc tiến đầu tư ngành công nghệ thông tin

Tp. Hồ Chí Minh sẽ xúc tiến đầu tư ngành công nghệ thông tin

Khu công nghiệp thông minh là xu hướng tất yếu

TP Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hội thảo khu công nghiệp thông minh

TP Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hội thảo khu công nghiệp thông minh

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển điện mặt trời áp mái tại các KCX- KCN

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển điện mặt trời áp mái tại các KCX- KCN

Đẩy mạnh phát triển điện mặt trời áp mái tại các KCN - KCX

Đẩy mạnh phát triển điện mặt trời áp mái tại các KCN - KCX

Phát động chương trình phát triển điện mặt trời áp mái và năng lượng tái tạo

Phát động chương trình phát triển điện mặt trời áp mái và năng lượng tái tạo

Tư duy mới đón đầu dòng vốn FDI hậu COVID-19 - Bài 3: Tạo lực hút đầu tư từ yếu tố không truyền thống

Tư duy mới đón đầu dòng vốn FDI hậu COVID-19 - Bài 3: Tạo lực hút đầu tư từ yếu tố không truyền thống

Lực hút từ yếu tố không truyền thống

Lực hút từ yếu tố không truyền thống

Nhiều ưu đãi khi đầu tư điện mặt trời áp mái

Nhiều ưu đãi khi đầu tư điện mặt trời áp mái

Thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Nhiều lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu

Nhiều lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu

Ông Trần Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 8

Ông Trần Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 8

Thành phố Hồ Chí Minh: Đón làn sóng đầu tư nước ngoài mới

Thành phố Hồ Chí Minh: Đón làn sóng đầu tư nước ngoài mới

Tạo quỹ đất thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp

TP.HCM: Tạo quỹ đất để thu hút đầu tư sản xuất

TP.HCM: Tạo quỹ đất để thu hút đầu tư sản xuất

Tp. Hồ Chí Minh tạo quỹ đất thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, chế xuất

Tp. Hồ Chí Minh tạo quỹ đất thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, chế xuất