Sẵn sàng cho ngày bầu cử nơi đảo xa

Sẵn sàng cho ngày bầu cử nơi đảo xa

Cùng với cả nước, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa đang tích cực làm tốt...
Đem hết sức lực, trí tuệ, thực hiện tốt chức trách của ĐBQH và HĐND

Đem hết sức lực, trí tuệ, thực hiện tốt chức trách của ĐBQH và HĐND

KỲ VỌNG ỨNG VIÊN SẼ HIỆN THỰC HÓA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

KỲ VỌNG ỨNG VIÊN SẼ HIỆN THỰC HÓA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

GIA LAI: BẮT ĐẦU TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI GIỮA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH KHÓA XV VỚI CỬ TRI TỪ NGÀY 10/5

GIA LAI: BẮT ĐẦU TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI GIỮA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH KHÓA XV VỚI CỬ TRI TỪ NGÀY 10/5

CỬ TRI QUẢNG NGÃI ĐẶT NHIỀU KỲ VỌNG VÀO NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ

CỬ TRI QUẢNG NGÃI ĐẶT NHIỀU KỲ VỌNG VÀO NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm

THÀNH PHỐ CAO BẰNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ

BẮC GIANG: ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 TIẾP XÚC CỬ TRI, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG

BẮC GIANG: ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 TIẾP XÚC CỬ TRI, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG

HÀ GIANG: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ

HÀ GIANG: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ

CÔNG AN TỈNH BẮC NINH ĐẤU TRANH VỚI CÁC THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CUỘC BẦU CỬ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

CÔNG AN TỈNH BẮC NINH ĐẤU TRANH VỚI CÁC THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CUỘC BẦU CỬ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Quốc hội, Hội đồng nhân dân và nền tảng dân chủ xã hội chủ nghĩa

Quốc hội, Hội đồng nhân dân và nền tảng dân chủ xã hội chủ nghĩa

Gửi đi niềm hy vọng

Gửi đi niềm hy vọng

Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

HÀ NỘI TẬP TRUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG TỚI BẦU CỬ

HÀ NỘI TẬP TRUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG TỚI BẦU CỬ

ĐẢM BẢO QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐẢM BẢO QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI

Những quyết sách quan trọng cho đổi mới giáo dục

Những quyết sách quan trọng cho đổi mới giáo dục

Phát huy mô hình 'Tiếng loa Biên phòng' trong tuyên truyền bầu cử

Phát huy mô hình 'Tiếng loa Biên phòng' trong tuyên truyền bầu cử

Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 cử tri đến 4.000 cử tri

Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 cử tri đến 4.000 cử tri

Tuổi trẻ Thủ đô 'bầu cử trách nhiệm, chống dịch toàn diện'

Tuổi trẻ Thủ đô 'bầu cử trách nhiệm, chống dịch toàn diện'

GIA LAI: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ TỚI CỬ TRI VÙNG SÂU, VÙNG XA

GIA LAI: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ TỚI CỬ TRI VÙNG SÂU, VÙNG XA

Đà Nẵng diễn tập phương án tổ chức bầu cử trong mùa dịch Covid-19

Đà Nẵng diễn tập phương án tổ chức bầu cử trong mùa dịch Covid-19

PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh

PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động về bầu cử

Tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động về bầu cử

Chương trình hành động của ứng cử viên: Lời hứa và hành động

Chương trình hành động của ứng cử viên: Lời hứa và hành động

Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri?

Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri?

Huyện Thường Xuân chú trọng công tác tuyên truyền bầu cử

Huyện Thường Xuân chú trọng công tác tuyên truyền bầu cử

Cảnh giác âm mưu 'tạo sóng', 'khuấy nước', phá hoại bầu cử

Cảnh giác âm mưu 'tạo sóng', 'khuấy nước', phá hoại bầu cử

Tâm thế và trách nhiệm vì thành công của cuộc bầu cử

Tâm thế và trách nhiệm vì thành công của cuộc bầu cử

Tiếng loa di động tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch

Tiếng loa di động tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch

Cử tri có được theo dõi việc kiểm phiếu bầu cử không?

Cử tri có được theo dõi việc kiểm phiếu bầu cử không?

Hội nghị tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử

Hội nghị tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử

Các ứng cử viên lắng nghe nguyện vọng của cử tri

Việc lập danh sách cử tri được tiến hành như thế nào?

Việc lập danh sách cử tri được tiến hành như thế nào?

Thị xã Bỉm Sơn chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Thị xã Bỉm Sơn chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng cho ngày bầu cử

THỪA THIÊN HUẾ: DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VỚI NGÀY HỘI BẦU CỬ

THỪA THIÊN HUẾ: DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VỚI NGÀY HỘI BẦU CỬ

LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI KIỂM TRA GIÁM SÁT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ

LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI KIỂM TRA GIÁM SÁT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ

Lịch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Lịch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Huyện Cẩm Mỹ: Thi xe tuyên truyền lưu động phục vụ bầu cử

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử trong mọi tình huống

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử trong mọi tình huống

Bình Dương đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Bình Dương đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Chú trọng tuyên truyền bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc

Chú trọng tuyên truyền bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc

Cử tri nhà giàn DK1 bỏ phiếu sớm

Cử tri nhà giàn DK1 bỏ phiếu sớm

Hà Nội quyết liệt chống dịch, bảo đảm cuộc bầu cử thành công, an toàn tuyệt đối

Hà Nội quyết liệt chống dịch, bảo đảm cuộc bầu cử thành công, an toàn tuyệt đối

Diễn tập y tế và phòng chống dịch phục vụ bầu cử

Diễn tập y tế và phòng chống dịch phục vụ bầu cử