Hà Nội: 89 thanh tra xây dựng bị kỷ luật vì để xảy ra vi phạm

Hà Nội: 89 thanh tra xây dựng bị kỷ luật vì để xảy ra vi phạm

HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức kỳ họp bất thường bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức kỳ họp bất thường bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Báo Đại biểu nhân dân

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Báo Đại biểu nhân dân

HĐND huyện Hà Trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

HĐND huyện Hà Trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

PHÁT HUY VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

PHÁT HUY VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Thường trực HĐND TP Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm đổi mới hoạt động

Thường trực HĐND TP Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm đổi mới hoạt động

Lấy lợi ích của nhân dân làm điểm tựa để mài sắc tính tranh luận

Lấy lợi ích của nhân dân làm điểm tựa để mài sắc tính tranh luận

Báo Người Đại biểu Nhân dân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Báo Người Đại biểu Nhân dân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thí điểm hợp nhất 3 văn phòng: Mới chỉ là cộng vào

Thí điểm hợp nhất 3 văn phòng: Mới chỉ là cộng vào

HĐND quận Long Biên: Tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề

HĐND quận Long Biên: Tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề

Tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy

Tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh

Văn phòng HĐND tỉnh Hà Tĩnh đón Huân chương Lao động hạng Nhì

Văn phòng HĐND tỉnh Hà Tĩnh đón Huân chương Lao động hạng Nhì

Điều động và bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt ở Quảng Ngãi

Điều động và bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt ở Quảng Ngãi

Hà Nội xây dựng chính quyền đô thị theo hướng nào?

Hà Nội xây dựng chính quyền đô thị theo hướng nào?

Văn phòng HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ

Văn phòng HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ

Kênh quan trọng tập hợp, giải quyết nguyện vọng của quần chúng

Phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Phong tặng danh hiệu cao quý của lực lượng vũ trang

Phong tặng danh hiệu cao quý của lực lượng vũ trang

Dự kiến điều chỉnh địa giới 3 quận giáp nhau của Hà Nội

Dự kiến điều chỉnh địa giới 3 quận giáp nhau của Hà Nội

TP Hồ Chí Minh: 5 tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

TP Hồ Chí Minh: 5 tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Hà Nội chuẩn bị điều chỉnh địa giới liên quan 3 quận

Hà Nội chuẩn bị điều chỉnh địa giới liên quan 3 quận