Tích cực tuyên truyền, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ bình yên cho địa bàn Thủ đô

Tích cực tuyên truyền, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ bình yên cho địa bàn Thủ đô

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch của UBND TP Hà Nội về phổ biến giáo dục pháp luật...
VNPT trình diễn các giải pháp đô thị thông minh 'Make in Vietnam' tại ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020

VNPT trình diễn các giải pháp đô thị thông minh 'Make in Vietnam' tại ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020

'Mở' hơn nữa cho tư nhân tham gia cung ứng dịch vụ công

'Mở' hơn nữa cho tư nhân tham gia cung ứng dịch vụ công

Hà Nội đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Hà Nội đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thanh Hóa nỗ lực xây dựng nền dịch vụ công trực tuyến hiệu quả

Thanh Hóa nỗ lực xây dựng nền dịch vụ công trực tuyến hiệu quả

Hà Nội: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%

Hà Nội: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%

Trong tháng 4/2020 sẽ công bố Chỉ số hài lòng năm 2019

Trong tháng 4/2020 sẽ công bố Chỉ số hài lòng năm 2019

Phát huy tính ưu việt của Cổng dịch vụ công quốc gia trong phòng, chống dịch Covid-19

Phát huy tính ưu việt của Cổng dịch vụ công quốc gia trong phòng, chống dịch Covid-19

Thư ngỏ của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng về sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia

Thư ngỏ của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng về sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia

Hưởng ứng, sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia trong bối cảnh dịch Covid-19

Hưởng ứng, sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia trong bối cảnh dịch Covid-19

Giữa dịch COVID-19, nên sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hạn chế lây nhiễm

Giữa dịch COVID-19, nên sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hạn chế lây nhiễm

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng kêu gọi sử dụng Cổng dịch vụ công

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng kêu gọi sử dụng Cổng dịch vụ công

Thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU: Hiệu quả thiết thực từ hoạt động kiểm tra, giám sát

Thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU: Hiệu quả thiết thực từ hoạt động kiểm tra, giám sát

Quý II cung cấp DVC trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp BHYT

Quý II cung cấp DVC trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp BHYT

Sớm kết nối một số lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp với Cổng dịch vụ công quốc gia

Sớm kết nối một số lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp với Cổng dịch vụ công quốc gia

Dịch vụ công trực tuyến – rút ngắn khoảng cách giữa người dân với cơ quan nhà nước

Dịch vụ công trực tuyến – rút ngắn khoảng cách giữa người dân với cơ quan nhà nước

Tiếp tục đưa dịch vụ công lĩnh vực tư pháp trên Cổng DVCQG

Tiếp tục đưa dịch vụ công lĩnh vực tư pháp trên Cổng DVCQG

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước: Trường hợp tỉnh Ninh Thuận

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước: Trường hợp tỉnh Ninh Thuận

VietinBank chung tay xây dựng Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh

VietinBank chung tay xây dựng Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh

Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 3 đến 7-2

Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 3 đến 7-2

Tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp

Không ngừng cải cách vì sự hài lòng của người dân

Không ngừng cải cách vì sự hài lòng của người dân

Những dấu ấn chính sách bảo hiểm xã hội năm 2019

Những dấu ấn chính sách bảo hiểm xã hội năm 2019

Hà Nội: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Hà Nội: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Khoảng 2,6 triệu hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế hằng năm

Khoảng 2,6 triệu hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế hằng năm

Ý nghĩa quan trọng của việc tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến

Ý nghĩa quan trọng của việc tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến

Hà Nội: Hoàn thành 11/15 chỉ tiêu đề ra trong Chương trình 08-Ctr/TU

Hà Nội: Hoàn thành 11/15 chỉ tiêu đề ra trong Chương trình 08-Ctr/TU

Cổng Dịch vụ công quốc gia tiết kiệm 4.200 tỉ đồng/năm

Cổng Dịch vụ công quốc gia tiết kiệm 4.200 tỉ đồng/năm

Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia

Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia

Hôm nay khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Dấu ấn về Chính phủ phục vụ người dân

Hôm nay khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Dấu ấn về Chính phủ phục vụ người dân

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 9-13/12

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 9-13/12

Tiết kiệm hơn 4.200 tỷ đồng/năm nhờ Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tiết kiệm hơn 4.200 tỷ đồng/năm nhờ Cổng Dịch vụ công quốc gia

Giải pháp Cổng DVCQG-lựa chọn tốt nhất hiện nay

Giải pháp Cổng DVCQG-lựa chọn tốt nhất hiện nay

TP Hồ Chí Minh: Sẵn sàng kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia

TP Hồ Chí Minh: Sẵn sàng kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia

DVC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (7%)

DVC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (7%)

Hà Nội: Hoàn thiện việc xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu

Hà Nội: Hoàn thiện việc xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu

Hà Nội chuyển 8 sở, ngành về trung tâm hành chính ở đường Võ Chí Công

Hà Nội chuyển 8 sở, ngành về trung tâm hành chính ở đường Võ Chí Công

Thủ tục hành chính của Hà Nội sẽ là mô hình để các địa phương học tập, tham khảo

Thủ tục hành chính của Hà Nội sẽ là mô hình để các địa phương học tập, tham khảo

Kỳ 2: Nhiều giải pháp tích cực, mang tính toàn diện

Kỳ 2: Nhiều giải pháp tích cực, mang tính toàn diện

Kỳ 1: Nhiều sáng kiến mang tính ứng dụng cao

Kỳ 1: Nhiều sáng kiến mang tính ứng dụng cao

Quảng Ninh kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia vào cuối tháng 11

Quảng Ninh kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia vào cuối tháng 11

Những dịch vụ công nào được cung cấp qua Cổng dịch vụ công Quốc gia?

Những dịch vụ công nào được cung cấp qua Cổng dịch vụ công Quốc gia?

Triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia: Người dân hài lòng là Chính phủ thành công

Triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia: Người dân hài lòng là Chính phủ thành công

Cổng dịch vụ công quốc gia khai trương vào vào cuối tháng 11/2019

Cổng dịch vụ công quốc gia khai trương vào vào cuối tháng 11/2019

Thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến: Đưa 'một cửa' điện tử đến gần người dân

Thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến: Đưa 'một cửa' điện tử đến gần người dân