Danh sách 95 ứng viên giáo sư, phó giáo sư có hồ sơ bị 'treo'

Danh sách 95 ứng viên giáo sư, phó giáo sư có hồ sơ bị 'treo'

Danh sách 53 ứng viên đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư sau khi rà soát

Danh sách 53 ứng viên đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư sau khi rà soát

Công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau khi rà soát

Công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau khi rà soát

Danh sách 53 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau rà soát

Danh sách 53 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau rà soát

Chi tiết danh sách 95 ứng viên phải rà soát lần 2 chuẩn giáo sư, phó giáo sư

Chi tiết danh sách 95 ứng viên phải rà soát lần 2 chuẩn giáo sư, phó giáo sư

Những ai phải rà soát hồ sơ GS, PGS?

Những ai phải rà soát hồ sơ GS, PGS?

95 ứng viên GS, PGS phải rà soát lại: Họ là ai?

95 ứng viên GS, PGS phải rà soát lại: Họ là ai?