Hoàn thành kế hoạch nhập hàng dự trữ quốc gia

Từ đầu năm đến trung tuần tháng 7/2024, vượt qua khó khăn, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú đã hoàn thành mua nhập kho dự trữ quốc gia 10.500 tấn gạo, đồng thời xuất cấp kịp thời hàng hóa dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh.

Đảm bảo chất lượng, an toàn hàng dự trữ quốc gia trong mùa mưa lũ

Thời điểm này, Nam Bộ đã chính thức bước vào cao điểm mùa mưa. Các cục dự trữ nhà nước khu vực phía Nam gồm: TP. Hồ Chí Minh, Cửu Long và Tây Nam Bộ đã triển khai hoàn thành lượng gạo nhập kho theo quyết định phân bổ đúng hạn, đảm bảo chất lượng yêu cầu..., đảm bảo an toàn tuyệt đối hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống khẩn cấp. Phóng viên TBTCVN ghi nhận công tác này tại một số đơn vị dự trữ khu vực phía Nam.

Infographics: Tổng giá trị hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp khoảng 716,4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024

Từ đầu năm đến ngày 30/6/2024, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) theo thẩm quyền đã có các quyết định xuất cấp hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ. Theo đó, tổng giá trị hàng đã xuất cấp không thu tiền ước khoảng 716,4 tỷ đồng.

Đã xuất cấp hơn 700 tỉ đồng hàng dự trữ quốc gia

Từ đầu năm đến ngày 30.6 vừa qua, hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ được xuất cấp với tổng giá trị khoảng 716,4 tỉ đồng.

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương để hoàn thành tốt nhiệm vụ dự trữ quốc gia

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đề nghị, trong thời gian tới, cán bộ, công chức, viên chức ngành DTNN cần tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xuất cấp hơn 51 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2024

Từ đầu năm đến ngày 30/6/2024, các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) đã xuất cấp không thu tiền hàng dự trữ quốc gia với tổng giá trị khoảng 716,4 tỷ đồng, trong đó Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã thực hiện xuất cấp 51.631 tấn gạo DTQG, trị giá khoảng 687 tỷ đồng.

Hoàn thành xuất cấp hơn 1.135 tấn gạo hỗ trợ người dân

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Thanh Hóa vừa hoàn thành xuất cấp hơn 1.135 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân bảo vệ và phát triển rừng tại 4 huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 1 năm 2024) đảm bảo đủ số lượng, tốt về chất lượng.

Xuất cấp kịp thời, bảo quản an toàn hàng hóa dự trữ

Theo ông Hoàng Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình, trong 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, đơn vị đã bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy trình, quy chuẩn, đảm bảo an toàn; xuất cấp kịp thời lương thực dự trữ quốc gia theo quyết định của các cấp có thẩm quyền; sớm hoàn thành mua nhập kho dự trữ quốc gia đủ 11.500 tấn gạo.

Công khai, minh bạch trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia

Năm 2024, Tổng cục Dự trữ nhà nước (DTNN) được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu mua 220.000 tấn gạo để tăng cường nguồn dự trữ quốc gia (DTQG), đáp ứng nhu cầu xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ trong các trường hợp đột xuất, cấp bách xảy ra. Tổng cục DTNN đã triển khai đồng bộ các quy trình đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đấu thầu mua gạo DTQG. Đồng thời, chỉ đạo 22 Cục DTNN khu vực thống nhất việc lựa chọn nhà thầu mua gạo DTQG trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Toàn bộ chỉ tiêu mua 220.000 tấn gạo nhập kho năm 2024 được phân chia thành 196 gói thầu. Kết quả tổ chức đấu thầu đợt 1 (mở thầu ngày 8/5/2024) có 31 nhà thầu tham dự thầu và đã có 22 nhà thầu trúng thầu cung cấp 114.700 tấn/220.000 tấn (đạt 52% kế hoạch). Số gạo còn lại, Tổng cục DTNN đã giao các Cục DTNN khu vực tiếp tục tổ chức mua đợt 2 (mở thầu ngày 1/7/2024).

Công bằng trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia qua mạng

Thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã triển khai thực hiện đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thấu quốc gia đối với các gói thầu mua gạo dự trữ quốc gia.

Khẩn trương nhập gạo dự trữ quốc gia năm 2024

Nhằm tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia, từ đầu năm 2024 các cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã tổ chức đấu thầu mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điểm sáng về nhập, xuất gạo dự trữ quốc gia

Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghĩa Bình (26/11/1984 - 26/11/2024), thời gian qua, đơn vị này đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2024. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, Cục đã thực hiện tốt nhiệm vụ nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia (DTQG) đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định.

Tổng giá trị hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp khoảng hơn 715 tỷ đồng

Theo thông tin từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), từ đầu năm đến nay (ước đến ngày 24/6), các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) theo thẩm quyền đã có các quyết định xuất cấp hàng DTQG với tổng trị giá 715,6 tỷ đồng.

Hoàn thành nhập 4.700 tấn gạo dự trữ quốc gia đợt 1

Với tinh thần chủ động thực hiện nhiệm vụ mua lương thực nhập kho, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Cửu Long vừa hoàn thành nhập 4.700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia đợt 1, đảm bảo tiến độ, thời gian quy định.

Phát huy hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hàng dự trữ quốc gia

Với phương châm 'An toàn - Kịp thời - Chuyên nghiệp - Hiện đại', Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG), góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổ chức mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia đảm bảo thời gian quy định

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2024, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) yêu cầu các cục DTNN khu vực tổ chức mua gạo nhập kho DTQG đảm bảo tiến độ, thời gian quy định.

Tăng cường bảo quản các mặt hàng dự trữ quốc gia đảm bảo an toàn, chất lượng

Để đảm bảo an toàn chất lương hàng dự trữ quốc gia (DTQG) trong quá trình bảo quản, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) yêu cầu các Cục DTNN khu vực tăng cường theo dõi diễn biến chất lượng các mặt hàng lương thực, vật tư DTQG lưu kho để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý biến động về chất lượng.

Xuất cấp hơn 674 tấn gạo hỗ trợ người dân Điện Biên dịp giáp hạt

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Tây Bắc vừa hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bào giao 674,1 tấn gạo cho người dân tỉnh Điện Biên, để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2024.

Sẵn sàng nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2024

Thực hiện kế hoạch nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2024, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhân lực, vật lực để sẵn sàng nhập, xuất các mặt hàng DTQG khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp triển khai Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia (DTQG) đến năm 2030; trong đó đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Hoàn thành xuất cấp hơn 7.758 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Tây Bắc vừa hoàn thành trước kế hoạch xuất cấp 7.758,611 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024 cho 03 tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.

Phấn đấu đến năm 2025 giữ mức dự trữ tồn kho gạo cuối năm khoảng 250.000 tấn

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia (DTQG) đến năm 2030; trong đó, đặt mục tiêu đến năm 2025 giữ mức dự trữ tồn kho gạo cuối năm khoảng 250.000 tấn.

Xuất cấp hơn 618 tấn gạo hỗ trợ học sinh Long An và Đắk Nông

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn thành xuất cấp 618,900 tấn gạo hỗ trợ học sinh 2 tỉnh Long An và Đắk Nông học kỳ II năm học 2023 - 2024 đảm bảo an toàn, đủ về số lượng, chất lượng, đúng đối tượng theo quy định.

Xuất cấp hơn 1.656 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 2 tỉnh

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hà Bắc vừa phối hợp với UBND 2 tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang hoàn thành việc xuất cấp, vận chuyển hơn 1.656 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024 của hai địa phương này, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Lựa chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu, mua 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ban hành Quyết định số 164/QĐ-TCDT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu, mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2024 tại các Cục DTNN khu vực.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua gạo nhập kho dự trữ năm 2024

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 164/QĐ-TCDT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu, mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2024, tại các cục DTNN khu vực.

Tăng hiệu quả quản lý dự trữ quốc gia qua thanh tra chuyên ngành

Hệ thống thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) từ cấp tổng cục cho đến các cục DTNN khu vực đã phát huy tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo tổng cục trong việc chủ động phòng ngừa và phát hiện kịp thời những vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý dự trữ quốc gia (DTQG).

Xuất cấp hơn 1.019 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh vừa hoàn thành xuất 1.019,505 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) đợt 1 hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023-2024 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Khẩn trương xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có Công văn hỏa tốc số 362/TCDT-QLHDT gửi các Cục DTNN khu vực về tiến độ thực hiện xuất cấp gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ học sinh kỳ II năm học 2023 - 2024.

Bảo đảm đúng tiến độ xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II, năm học 2023 - 2024

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có văn bản hỏa tốc số 362 /TCDT-QLHDT gửi các cục dự trữ nhà nước khu vực về tiến độ thực hiện xuất cấp gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ học sinh kỳ II, năm học 2023 - 2024.

Thi đua xây dựng vùng kho dự trữ 'An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp'

Bên cạnh chú trọng quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG), thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Nam Bộ luôn quan tâm, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng vùng kho dự trữ 'An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp' thông qua hoạt động kiểm tra mùa Xuân. Thời gian tới, Cục tiếp tục phát huy hiệu công tác quản lý hàng DTQG để xây dựng vùng kho ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Nhân lên nét đẹp xây dựng vùng kho 'kiểu mẫu' về an toàn, xanh, sạch, đẹp

Phát huy điểm sáng là đơn vị nhiều năm liền duy trì nét đẹp xây dựng vùng kho dự trữ kiểu mẫu về 'An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp', những ngày đầu Xuân 2024, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh đã triển khai hoạt động kiểm tra mùa Xuân để kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) và công tác vệ sinh kho tàng, hình thành ngăn kho, vùng kho kiểu mẫu.

Điểm sáng về xây dựng vùng kho dự trữ 'An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp'

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng vùng kho dự trữ 'An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp' của ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN), vào những ngày đầu Xuân mới, Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình đã triển khai hoạt động kiểm tra mùa Xuân và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua kiểm tra cho thấy, công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo đủ về số lượng, tốt về chất lượng.

Xây dựng vùng kho dự trữ ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp

Thời gian qua, bên cạnh quản lý tốt chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG), các chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) thuộc Cục DTNN khu vực Đà Nẵng luôn hưởng ứng tham gia thi đua xây dựng vùng kho dự trữ 'An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp', qua đó góp phần xây dựng vùng kho dự trữ ngày càng khang trang, thoáng đãng, sạch, đẹp.

Bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng kho 'An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp', những ngày đầu Xuân 2024, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Thanh Hóa đã thực hiện kiểm tra mùa Xuân tại các điểm kho để đánh giá, kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia (DTQG). Qua kiểm tra cho thấy, các Chi cục DTNN đã bảo quản an toàn hàng DTQG theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng.

Kiểm tra hàng hóa mùa Xuân gắn với xây dựng kho 'An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp'

Trong những năm qua, công tác kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) mùa Xuân kết hợp xây dựng vùng kho 'An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp' luôn được Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hoàng Liên Sơn quan tâm triển khai thực hiện tốt. Nhờ đó, hàng dự trữ quốc gia luôn đảm bảo đủ về số lượng, tốt về chất lượng.

Xuất cấp hơn 34.164 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024

Các Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực xuất cấp (không thu tiền) hơn 34.164 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG), giao cho 41 tỉnh để hỗ trợ cho 531.337 học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024.

Hoàn thành xuất cấp hơn 4.134 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân 4 tỉnh

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Tây Nam Bộ vừa hoàn thành xuất cấp, giao nhận hơn 4.134 tấn gạo DTQG hỗ trợ Nhân dân các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được ấm áp, đủ đầy.

Mang 'Xuân yêu thương' tới học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa

Học kỳ I năm học 2023 - 2024 đã kết thúc, hàng triệu học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa trên mọi miền đất nước đón Tết Giáp Thìn, với ngập tràn niềm vui và ấm no. Trước đó, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình các cán bộ, công chức ngành Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp, trao tận tay các em những phần gạo hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia.

Chủ động mọi nguồn lực, sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

Vượt qua 'cơn gió ngược' của năm 2023 để hoàn thành tốt nhiệm vụ dự trữ quốc gia, thời gian tới, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tiếp tục chủ động mọi nguồn lực, sẵn sàng xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia (DTQG) khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

5 nhiệm vụ quản lý dự trữ quốc gia năm 2024

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động dự trữ quốc gia (DTQG) để thực hiện tốt mục tiêu chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; góp phần kịp thời đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng.

Kết quả quản lý hàng dự trữ quốc gia năm 2023

Năm 2023, với sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị quản lý hàng Dự trữ quốc gia (DTQG); ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Xuất cấp hơn 12.736 tấn gạo hỗ trợ người dân dịp Tết và giáp hạt

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có các quyết định giao các Cục DTNN khu vực xuất cấp hơn 12.736 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) để hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024.

Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Giáp Thìn

Sáng 30/1/2024, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức gặp mặt các cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Vũ Xuân Bách dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành tích cực tuyên truyền về hoạt động dự trữ quốc gia

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Vũ Xuân Bách đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp tuyên truyền về hoạt động dự trữ quốc gia (DTQG) để ngành DTNN phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Hoàn thành xuất 668 tấn gạo hỗ trợ người dân bảo vệ, phát triển rừng

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hà Bắc vừa hoàn thành xuất cấp 668 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ người dân tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng tại Bắc Kạn và Bắc Giang.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đoàn kết, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trong năm 2023, với sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị quản lý hàng Dự trữ quốc gia (DTQG); toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

Ngày 16/1/2024, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục năm 2023, đồng thời phát động và ký giao ước thi đua năm 2024. Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Ngô Thị Nhung đến dự và phát biểu tại hội nghị.

Điểm sáng về xây dựng vùng kho dự trữ quốc gia an toàn, xanh, sạch, đẹp

Xây dựng vùng kho dự trữ 'An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp' đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN), góp phần nâng cao chất lượng bảo quản hàng dự trữ quốc gia (DTQG). Phát huy nét đẹp văn hóa của Ngành, Cục DTNN khu vực Hà Nội đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện để trở thành 'điểm sáng' về xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp.

Bộ Công thương quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia là phù hợp

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, chuyên gia tài chính, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, với chức năng được giao và năng lực hiện có thì việc giao Bộ Công thương tính toán điều hành, quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia là đúng đắn, sát hợp nhất với năng lực và khả năng thực tiễn.