Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2021

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2021

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) luôn chủ động cải cách hành chính trên tất cả các mặt công tác. Triển khai...
Hướng tới tự động hóa quy trình nghiệp vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Hướng tới tự động hóa quy trình nghiệp vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Công đoàn Cục DTNN khu vực Thái Bình với 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Công đoàn Cục DTNN khu vực Thái Bình với 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng, tăng tính cạnh tranh, công khai, minh bạch

Đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng, tăng tính cạnh tranh, công khai, minh bạch

Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Không để xảy ra tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước lĩnh vực Dự trữ quốc gia

Không để xảy ra tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước lĩnh vực Dự trữ quốc gia

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Ảnh chế: Hít hà drama 'European Super League', Sir Alex lên tiếng, nhà tiên tri Wenger

Ảnh chế: Hít hà drama 'European Super League', Sir Alex lên tiếng, nhà tiên tri Wenger

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhận bàn giao nhiệm vụ

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhận bàn giao nhiệm vụ

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các công cụ số hóa

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các công cụ số hóa

Đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia

Đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia

Điểm uy tín - một trong những tiêu chí quan trọng khi đánh giá lựa chọn nhà thầu mua gạo DTQG

Điểm uy tín - một trong những tiêu chí quan trọng khi đánh giá lựa chọn nhà thầu mua gạo DTQG

Chấm điểm uy tín nhà thầu trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia: Đảm bảo công bằng, tăng tính cạnh tranh

Chấm điểm uy tín nhà thầu trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia: Đảm bảo công bằng, tăng tính cạnh tranh

Hoàn thành 100% kế hoạch xuất hỗ trợ gạo DTQG cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2021

Hoàn thành 100% kế hoạch xuất hỗ trợ gạo DTQG cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2021

Khẩn trương cấp 12.416 tấn gạo hỗ trợ Tết và giáp hạt xuân 2021

Khẩn trương cấp 12.416 tấn gạo hỗ trợ Tết và giáp hạt xuân 2021

Nhân thêm những phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn mới

Nhân thêm những phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn mới

Mang xuân ấm đến mọi nhà

Mang xuân ấm đến mọi nhà

Tổng cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất gạo hỗ trợ người dân dịp Tết

Tổng cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất gạo hỗ trợ người dân dịp Tết

Khẩn trương xuất cấp gạo kịp thời hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán

Khẩn trương xuất cấp gạo kịp thời hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán

Hỗ trợ hơn 12.416 tấn gạo dự trữ quốc gia cho người dân đón Tết

Hỗ trợ hơn 12.416 tấn gạo dự trữ quốc gia cho người dân đón Tết

Khẩn trương xuất cấp gạo dự trữ quốc gia để các hộ dân khó khăn được 'đỏ lửa' trong dịp Tết

Khẩn trương xuất cấp gạo dự trữ quốc gia để các hộ dân khó khăn được 'đỏ lửa' trong dịp Tết

Xuất cấp gạo kịp thời hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán 2021

Xuất cấp gạo kịp thời hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán 2021

Khẩn trương xuất hỗ trợ hơn 12.416 tấn gạo dự trữ quốc gia cho người dân

Khẩn trương xuất hỗ trợ hơn 12.416 tấn gạo dự trữ quốc gia cho người dân

Khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Xuất cấp gạo dự trữ để bếp người nghèo được 'đỏ lửa' dịp Tết Tân Sửu

Xuất cấp gạo dự trữ để bếp người nghèo được 'đỏ lửa' dịp Tết Tân Sửu

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, hàng dự trữ quốc gia

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, hàng dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Bình Trị Thiên triển khai mục tiêu kép trong năm 2021

Cục Dự trữ Bình Trị Thiên triển khai mục tiêu kép trong năm 2021

Văn Quyết giành QBV Việt Nam 2020: Hay không bằng hên!

Văn Quyết giành QBV Việt Nam 2020: Hay không bằng hên!

Xuất cấp 132.100 tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân trong năm 2020

Xuất cấp 132.100 tấn gạo dự trữ hỗ trợ nhân dân trong năm 2020

Sẵn sàng xuất cấp gạo dự trữ để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên Đán 2021

Sẵn sàng xuất cấp gạo dự trữ để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên Đán 2021

Huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu nâng tổng mức dự trữ quốc gia

Huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu nâng tổng mức dự trữ quốc gia

Chủ động triển khai hiệu quả nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm

Chủ động triển khai hiệu quả nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Triển khai hiệu quả nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng các mặt công tác

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Triển khai hiệu quả nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng các mặt công tác

Bàn về chính sách sử dụng gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Bàn về chính sách sử dụng gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Người thủ kho có nhiều sáng kiến của ngành dự trữ

Người thủ kho có nhiều sáng kiến của ngành dự trữ

Xây dựng chính sách pháp luật về dự trữ quốc gia: Kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tế

Xây dựng chính sách pháp luật về dự trữ quốc gia: Kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tế

Thêm 3.500 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ

Thêm 3.500 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ

Hoàn thành xuất cấp 1000 tấn gạo hỗ trợ người dân tỉnh Bình Định

Hoàn thành xuất cấp 1000 tấn gạo hỗ trợ người dân tỉnh Bình Định

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

Sử dụng hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia

Sử dụng hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia

Ngành Dự trữ Nhà nước tiếp tục chủ động ứng phó với bão số 10

Ngành Dự trữ Nhà nước tiếp tục chủ động ứng phó với bão số 10

Hỗ trợ gạo học sinh vùng khó khăn: Điểm tựa nâng bước học sinh nghèo đến trường

Hỗ trợ gạo học sinh vùng khó khăn: Điểm tựa nâng bước học sinh nghèo đến trường

Hoàn thành xuất cấp gạo, trang thiết bị hỗ trợ người dân miền Trung đợt 1

Hoàn thành xuất cấp gạo, trang thiết bị hỗ trợ người dân miền Trung đợt 1

Hoàn thành xuất cấp 5.000 tấn gạo hỗ trợ người dân miền Trung

Hoàn thành xuất cấp 5.000 tấn gạo hỗ trợ người dân miền Trung