Giá Bitcoin hôm nay 9/6: Điều chỉnh mốc 69.400 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 69.380,84 USD/BTC, tăng nhẹ 0,09% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 8/6: Điều chỉnh mốc 69.500 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 69.495,24 USD/BTC, giảm 2,24% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 7/6: Giao dịch quanh mốc 71.150 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 71.154,05 USD/BTC, tăng 0,26% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 6/6: Tiếp nối đà tăng chạm mốc mốc 71.150 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 71.167,14 USD/BTC, tăng 0,48% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 5/6: Tăng chạm mốc mốc 70.900 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 70.900,59 USD/BTC, tăng 2,41% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 4/6: Giao dịch quanh mốc 68.950 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 68.968,12 USD/BTC, giảm 0,03% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 3/6: Phục hồi về mốc 68.600 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 68.612,64 USD/BTC, tăng 1,26% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 2/6: Phục hồi về mốc 67.750 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 67.759,09 USD/BTC, tăng 0,24% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 1/6: Điều chỉnh mốc 67.500 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 67.482,18 USD/BTC, giảm 1,30% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 31/5: Phục hồi nhẹ, giao dịch quanh mốc 68.600 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 68.600,49 USD/BTC, tăng 0,99% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 30/5: Điều chỉnh nhẹ, giao dịch quanh mốc 67.900 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 67.924,69 USD/BTC, giảm 0,96% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 29/5: Tăng nhẹ, giao dịch quanh mốc 68.600 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 68.624,45 USD/BTC, tăng 1,25% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 22/5: Điều chỉnh nhẹ, giao dịch quanh mốc 70.000 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 70.087,66 USD/BTC, giảm 1,12% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 20/5: Điều chỉnh nhẹ, giao dịch quanh mốc 66.650 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 66.671,05 USD/BTC, giảm 0,75% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 19/5: Tiếp nối đà tăng chạm mốc 67.100 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 67.125,80 USD/BTC, tăng 0,48% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 18/5: Phục hồi về mốc 66.900 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 66.905,14 USD/BTC, tăng 2,14% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 15/5: Điều chỉnh về mốc 61.750 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 61.747,93 USD/BTC, giảm 1,38% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 14/5: Phục hồi về mốc 62.450 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 62.448,83 USD/BTC, tăng 2,45% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 13/5: Phục hồi nhẹ về mốc 61.200 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 61.226,84 USD/BTC, tăng 0,38% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 12/5: Phục hồi về mốc 61.000 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 61.032,94 USD/BTC, tăng 0,39% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 11/5: Điều chỉnh về mốc 60.850 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 60.838,46 USD/BTC, giảm 3,17% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 9/5: Điều chỉnh nhẹ giao dịch quanh mốc 61.650 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 61.671,39 USD/BTC, giảm 1,95% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 8/5: Điều chỉnh nhẹ giao dịch quanh mốc 62.600 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 62.624,90 USD/BTC, giảm 1,15% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 7/5: Điều chỉnh nhẹ giao dịch quanh mốc 63.608 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 63.608,65 USD/BTC, giảm 1,12% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 6/5: Giao dịch quanh mốc 64.200 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 64.189,78 USD/BTC, tăng 1,04% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 5/5: Giao dịch quanh mốc 63.850 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 63.857,36 USD/BTC, tăng 1,16% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 4/5: Tiếp nối đà phục hồi về mốc 62.950 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 62.948,35 USD/BTC, tăng 6,04% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 3/5: Phục hồi về mốc 59.400 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 59.318,94 USD/BTC, tăng 3,34% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 2/5: Giao dịch quanh mốc 57.600 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 57.597,86 USD/BTC, giảm 3,50% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 1/5: Giảm mạnh về mốc 57.200 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 57.224,85 USD/BTC, giảm mạnh tới 9,41% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 30/4: Phục hồi về mốc 63.250 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 63.255,13 USD/BTC, tăng 1,35% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 29/4: Điều chỉnh về mốc 62.300 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 62.282,20 USD/BTC, giảm 2,68% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 28/4: Phục hồi về mốc 63.650 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 63.635,76 USD/BTC, tăng 0,91% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 27/4: Giảm về mốc 63.000 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 62.984,23 USD/BTC, giảm 2,31% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 26/4: Phục hồi nhẹ giao dịch quanh mốc 64.350 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 64.342,64 USD/BTC, tăng 0,09% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 25/4: Giảm mạnh giao dịch quanh mốc 64.150 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 64.147,39 USD/BTC, giảm 3,80% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 24/4: Giảm nhẹ về mốc 66.670 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 66.670,11 USD/BTC, giảm 0,17% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 17/4: Phục hồi nhẹ giao dịch quanh mốc 63.900 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 63.895,90 USD/BTC, tăng 1,34% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 16/4: Giảm mạnh về mốc 62.450 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 62.451,23 USD/BTC, giảm 3,76% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 15/4: Phục hồi nhẹ giao dịch quanh mốc 64.900 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 64.929,29 USD/BTC, tăng 1,48% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 14/4: Giảm mạnh giao dịch quanh mốc 64.600 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 64.643,50 USD/BTC, giảm 3,95% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 13/4: Giảm mạnh giao dịch quanh mốc 67.500 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 67.498,69 USD/BTC, giảm 4,82% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 12/4: Tiếp nối đà tăng giao dịch quanh mốc 71.000 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 71.023,87 USD/BTC, tăng 0,51% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 11/4: Phục hồi về mốc 70.600 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 70.584,39 USD/BTC, tăng 2,09% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 10/4: Giảm mạnh giao dịch quanh mốc 69.150 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 69.141,52 USD/BTC, giảm tới 2,91% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 9/4: Tăng mạnh giao dịch quanh mốc 71.300 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 71.292,19 USD/BTC, tăng tới 2,74% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 7/4: Tăng vượt mốc 70.000 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 70.041,13 USD/BTC, tăng 0,99% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 7/4: Tiếp tục phục hồi về mốc 69.300 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 69.280,38 USD/BTC, tăng 1,72% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 5/4: Phục hồi về mốc 66.850 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 66.875,44 USD/BTC, tăng 1,88% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 4/4: Tiếp nối đà giảm, giao dịch quanh mốc 65.650 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 65.646,95 USD/BTC, giảm 0,68% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 3/4: Tiếp nối đà giảm, giao dịch quanh mốc 65.900 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 65.915,36 USD/BTC, giảm 1,32% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 2/4: Giảm mạnh giao dịch quanh mốc 66.550 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 66.566,04 USD/BTC, giảm 5,78% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 1/4: Tăng nhẹ, giao dịch quanh mốc 70.600 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 70.590,12 USD/BTC, tăng 0,87% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 30/3: Điều chỉnh nhẹ, giao dịch quanh mốc 70.150 USD

Giá Bitcoin giao dịch ở mức 70.154,70 USD/BTC, giảm 0,31% trong 24 giờ qua.