Không minh bạch trong bồi thường đất đai

Không minh bạch trong bồi thường đất đai

Việc bồi thường đất đai của người dân đã không được các cơ quan chức năng tuân thủ theo trình tự pháp luật...
Hà Nội phải nỗ lực giữ vững danh hiệu 'Thành phố vì hòa bình', thanh lịch, văn minh

Hà Nội phải nỗ lực giữ vững danh hiệu 'Thành phố vì hòa bình', thanh lịch, văn minh

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Công tâm, toàn diện chọn đúng cán bộ

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Công tâm, toàn diện chọn đúng cán bộ

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật 'Đẹp nhất tên Người'

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật 'Đẹp nhất tên Người'

Chương trình nghệ thuật 'Đẹp nhất tên Người' lắng sâu niềm xúc động...

Chương trình nghệ thuật 'Đẹp nhất tên Người' lắng sâu niềm xúc động...

Toàn cảnh chương trình giao lưu nghệ thuật 'Đẹp nhất tên Người'

Toàn cảnh chương trình giao lưu nghệ thuật 'Đẹp nhất tên Người'

TS. Chu Đức Tính - người lưu giữ di sản quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

LỰA CHỌN CÁN BỘ: RẤT CẦN SỰ GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN

Lan tỏa các giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Lan tỏa các giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhà hát CAND trình diễn vở 'Duyên định'

Vở diễn đặc biệt của các nghệ sĩ Công an chào mừng ngày 22-12

Nhà hát Công an nhân dân ra mắt vở kịch 'Duyên định'

'Duyên Định' – Vở kịch ca ngợi tinh thần dũng cảm của quân và dân Việt Nam

'Duyên định' – Khát vọng hòa bình, xóa bỏ mọi hận thù chiến tranh

Vở kịch 'Duyên định' truyền tải thông điệp về khát vọng hòa bình

Thông điệp về hòa bình, tinh thần hòa hiếu của dân tộc Việt Nam

Nhà hát Công an nhân dân ra mắt vở kịch 'Duyên định' về quan hệ Việt - Mỹ

Ra mắt vở kịch 'Duyên Định' của Nhà hát Công an nhân dân

Nhà hát Công an nhân dân ra mắt vở mới 'Duyên định'

Nhà hát CAND dựng vở 'Duyên định': Truyền hơi ấm của trái tim đến khán giả, thắt chặt thêm mối quan hệ Việt-Mỹ

Nhà hát Công an nhân dân khởi dựng vở kịch 'Duyên Định'

Tổ chức Hội thảo quốc tế 'Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới'

Những ký ức đầy xúc động trong 'Nhớ lời Di chúc-Theo chân Bác'

Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND vẫn mang tính thời sự và còn nguyên giá trị

Thực hiện di nguyện của Hồ Chí Minh về miễn thuế nông nghiệp

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tài sản tinh thần vô giá

Di chúc Bác Hồ: Quốc bảo và pháp bảo