Quan điểm và giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở tỉnh Bình Dương

Quan điểm và giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở tỉnh Bình Dương

LÊ VĂN GẤM (Trường Đại học Thủ Dầu Một)
Khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 19 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 19 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 19 Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 19 Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 19 Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 19 Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 19 Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 19 Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Tuyên truyền Luật An ninh mạng cho học sinh Thừa Thiên -Huế và Bình Dương

Tuyên truyền Luật An ninh mạng cho học sinh Thừa Thiên -Huế và Bình Dương

ĐỀ XUẤT XEM XÉT LẠI VIỆC ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY ĐI CAI NGHIỆN BẮT BUỘC KHI BỊ TÒA ÁN XỬ PHẠT TÙ

ĐỀ XUẤT XEM XÉT LẠI VIỆC ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY ĐI CAI NGHIỆN BẮT BUỘC KHI BỊ TÒA ÁN XỬ PHẠT TÙ

Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi): Đối tượng nào sẽ phải đi cai nghiện bắt buộc?

Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi): Đối tượng nào sẽ phải đi cai nghiện bắt buộc?

Xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế tinh thông nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm thực tiễn

Xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế tinh thông nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm thực tiễn

CẦN LÀM RÕ ĐỐI TƯỢNG BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC

CẦN LÀM RÕ ĐỐI TƯỢNG BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC

Kiên quyết không để xảy ra các 'điểm nóng' về tội phạm trên các tuyến biên giới

Kiên quyết không để xảy ra các 'điểm nóng' về tội phạm trên các tuyến biên giới

PHIÊN HỌP THỨ 51 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA 1 PHÁP LỆNH VÀ 8 NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP THỨ 51 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA 1 PHÁP LỆNH VÀ 8 NGHỊ QUYẾT

VKSND Thừa Thiên - Huế tuyên truyền đến sinh viên Luật An ninh mạng và Luật Phòng, chống ma túy

VKSND Thừa Thiên - Huế tuyên truyền đến sinh viên Luật An ninh mạng và Luật Phòng, chống ma túy

Trồng cây cần sa là vi phạm pháp luật

Trồng cây cần sa là vi phạm pháp luật

ĐỀ XUẤT ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TỪ 12 ĐẾN DƯỚI 18 TUỔI TRONG THỜI GIAN CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

ĐỀ XUẤT ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TỪ 12 ĐẾN DƯỚI 18 TUỔI TRONG THỜI GIAN CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 24-3-2021

Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 24-3-2021

Bế mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC TỔNG KẾT KỲ HỌP THỨ 10 VÀ BƯỚC ĐẦU CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 11 CỦA QUỐC HỘI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC TỔNG KẾT KỲ HỌP THỨ 10 VÀ BƯỚC ĐẦU CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 11 CỦA QUỐC HỘI

Thứ trưởng Lê Quý Vương giải trình về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Thứ trưởng Lê Quý Vương giải trình về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH RÕ CHỨC NĂNG, TRÁCH NHIỆM, THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY

ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH RÕ CHỨC NĂNG, TRÁCH NHIỆM, THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY

Thông qua Nghị quyết thành lập TP. Thủ Đức

Thông qua Nghị quyết thành lập TP. Thủ Đức

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

Việc cai nghiện ma túy bắt buộc với người nghiện dưới 18 tuổi do Tòa án quyết định

Việc cai nghiện ma túy bắt buộc với người nghiện dưới 18 tuổi do Tòa án quyết định

Xem xét quyết định việc thành lập hai TP Thủ Đức và TP Phú Quốc

Xem xét quyết định việc thành lập hai TP Thủ Đức và TP Phú Quốc

Khai mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quy định riêng về việc đưa trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện ở cơ sở bắt buộc

Quy định riêng về việc đưa trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện ở cơ sở bắt buộc

UBTVQH xem xét dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

UBTVQH xem xét dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Bảo đảm quyền của trẻ em đi cai nghiện bắt buộc

Bảo đảm quyền của trẻ em đi cai nghiện bắt buộc

Thượng tướng Lê Quý Vương: Đưa trẻ 12-18 tuổi vào cơ sở cai nghiện thì phải tính rất kỹ

Thượng tướng Lê Quý Vương: Đưa trẻ 12-18 tuổi vào cơ sở cai nghiện thì phải tính rất kỹ

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP THỨ 51 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP THỨ 51 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NGHE TRÌNH BÀY MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN VỀ VIỆC TIẾP THU, GIẢI TRÌNH VÀ CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NGHE TRÌNH BÀY MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN VỀ VIỆC TIẾP THU, GIẢI TRÌNH VÀ CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

Khai mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tòa cấp huyện quyết định đưa người nghiện ma túy dưới 18 tuổi đi cai

Tòa cấp huyện quyết định đưa người nghiện ma túy dưới 18 tuổi đi cai

Đưa trẻ em đi cai nghiện, thẩm quyền của ai?

Đưa trẻ em đi cai nghiện, thẩm quyền của ai?

Khai mạc Phiên họp thứ 51 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 51 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi cần được ưu tiên bảo vệ

Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi cần được ưu tiên bảo vệ

Vì sao tòa phải quyết việc đưa trẻ vị thành niên vào trại cai nghiện?

Vì sao tòa phải quyết việc đưa trẻ vị thành niên vào trại cai nghiện?

Tranh luận về việc lập hồ sơ đưa người dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc

Tranh luận về việc lập hồ sơ đưa người dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc

Có nên cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi?

Có nên cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi?

Băn khoăn việc đưa người dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc

Băn khoăn việc đưa người dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc

Xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Khai mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 12 tháng, không phân biệt tuổi

Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 12 tháng, không phân biệt tuổi