Đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/3 về quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế...
Bộ Nội vụ nói về việc bổ nhiệm con gái Bí thư Vĩnh Phúc

Bộ Nội vụ nói về việc bổ nhiệm con gái Bí thư Vĩnh Phúc

Bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang: Không cá biệt

Bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang: Không cá biệt

'Hy vọng Bí thư Vĩnh Phúc đã rất cẩn thận'

'Hy vọng Bí thư Vĩnh Phúc đã rất cẩn thận'

Bộ Nội vụ yêu cầu Vĩnh Phúc báo cáo trường hợp bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy

Bộ Nội vụ yêu cầu Vĩnh Phúc báo cáo trường hợp bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy

Bổ nhiệm PGĐ sở 31 tuổi: 'Hy vọng Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã rất cẩn thận'

Bổ nhiệm PGĐ sở 31 tuổi: 'Hy vọng Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã rất cẩn thận'

Trưởng ban Pháp chế HĐND Hà Tĩnh: Độ tuổi ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp là từ 21

Trưởng ban Pháp chế HĐND Hà Tĩnh: Độ tuổi ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp là từ 21

Điều kiện để công chức ứng cử đại biểu Quốc hội và quy trình giới thiệu ứng cử ở Trung ương

Điều kiện để công chức ứng cử đại biểu Quốc hội và quy trình giới thiệu ứng cử ở Trung ương

Đảng viên tự ứng cử ĐBQH phải được cấp ủy đồng ý

Đảng viên tự ứng cử ĐBQH phải được cấp ủy đồng ý

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới

Không đưa vào danh sách ứng cử người đang bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Không đưa vào danh sách ứng cử người đang bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Bầu cử ĐBQH, HĐND: Kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền

Bầu cử ĐBQH, HĐND: Kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền

Phòng, chống tham nhũng quyết liệt, đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ

Phòng, chống tham nhũng quyết liệt, đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ

Làm tốt công tác cán bộ sẽ giảm thiểu nguy cơ tham nhũng, tiêu cực

Làm tốt công tác cán bộ sẽ giảm thiểu nguy cơ tham nhũng, tiêu cực

Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII kiểm điểm trước Đại hội khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII kiểm điểm trước Đại hội khóa XIII

Mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc

Mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc

Phát ngôn của Tổng bí thư về lựa chọn nhân sự khóa XIII

Phát ngôn của Tổng bí thư về lựa chọn nhân sự khóa XIII

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Những thành quả quan trọng trong xây dựng Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Những thành quả quan trọng trong xây dựng Đảng

Nhiệm kỳ XII: Đổi mới công tác cán bộ cấp chiến lược bài bản, đúng hướng

Nhiệm kỳ XII: Đổi mới công tác cán bộ cấp chiến lược bài bản, đúng hướng

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Chặt chẽ, bài bản

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Chặt chẽ, bài bản

Không giới thiệu người 'cơ hội chính trị' làm ĐB Quốc hội

Không giới thiệu người 'cơ hội chính trị' làm ĐB Quốc hội

'Kiên quyết không để những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội'

'Kiên quyết không để những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội'

Kiên quyết không để lọt những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội

Kiên quyết không để lọt những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội

Không giới thiệu ứng cử người có tham vọng quyền lực

Không giới thiệu ứng cử người có tham vọng quyền lực

'Không để lọt người chạy chức, chạy quyền vào Quốc hội'

'Không để lọt người chạy chức, chạy quyền vào Quốc hội'

Ông Phạm Minh Chính: Không giới thiệu người có tham vọng quyền lực ứng cử đại biểu Quốc hội

Ông Phạm Minh Chính: Không giới thiệu người có tham vọng quyền lực ứng cử đại biểu Quốc hội

Không để lọt những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội

Không để lọt những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội

Ông Phạm Minh Chính: Không để lọt vào Quốc hội những người chạy chức, chạy quyền

Ông Phạm Minh Chính: Không để lọt vào Quốc hội những người chạy chức, chạy quyền

Ông Phạm Minh Chính: Không để lọt những người chạy chức quyền vào Quốc hội

Ông Phạm Minh Chính: Không để lọt những người chạy chức quyền vào Quốc hội

Để có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Để có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Siêu lừa vẫn sống khỏe

Phía sau '27 tỉ đồng mua chức phó vụ trưởng'

Phía sau '27 tỉ đồng mua chức phó vụ trưởng'

Tạo chuyển biến sâu sắc, tích cực, toàn diện đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bài 3: Thực tiễn dùng người tài!

Bài 3: Thực tiễn dùng người tài!

Không bầu đại biểu HĐND cấp phường ở 3 thành phố lớn

Không bầu đại biểu HĐND cấp phường ở 3 thành phố lớn

Đột phá trong xây dựng Đảng bằng những việc mới và khó

Đột phá trong xây dựng Đảng bằng những việc mới và khó

'Dù ở cấp nào thì cán bộ cũng phải là người gần dân, sát dân'

'Dù ở cấp nào thì cán bộ cũng phải là người gần dân, sát dân'

Kiên trì, kiên quyết thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng

Kiên trì, kiên quyết thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng

Bí thư Hà Nội: Công khai, minh bạch, vô tư trong công tác cán bộ

Bí thư Hà Nội: Công khai, minh bạch, vô tư trong công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Hơn 100 cán bộ Trung ương quản lý bị kỷ luật là 'hồi chuông cảnh tỉnh' cho những ai đang có ý đồ chạy chức, chạy quyền

Hơn 100 cán bộ Trung ương quản lý bị kỷ luật là 'hồi chuông cảnh tỉnh' cho những ai đang có ý đồ chạy chức, chạy quyền

Dùng tai mắt của dân để giám sát 'cấm tặng quà Tết lãnh đạo'

Dùng tai mắt của dân để giám sát 'cấm tặng quà Tết lãnh đạo'

Cách nào ngăn 'vận động' phiếu bầu vào Trung ương?

Cách nào ngăn 'vận động' phiếu bầu vào Trung ương?

Nhân sự Đại hội Đảng các cấp: Chạy chức, chạy quyền đã giảm hẳn

Nhân sự Đại hội Đảng các cấp: Chạy chức, chạy quyền đã giảm hẳn