Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài nguyên quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài nguyên quốc gia

Chiều 17/6, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp với...
Những nội dung cơ bản về 2 dự án quan trọng của Bộ Công an

Những nội dung cơ bản về 2 dự án quan trọng của Bộ Công an

Nhiều chính sách mới có liên quan đến an sinh xã hội sẽ có hiệu lực từ tháng 6

Nhiều chính sách mới có liên quan đến an sinh xã hội sẽ có hiệu lực từ tháng 6

Từ 1/6, nhiều chính sách mới có liên quan đến an sinh xã hội sẽ có hiệu lực

Từ 1/6, nhiều chính sách mới có liên quan đến an sinh xã hội sẽ có hiệu lực

Công an Hà Nội lưu ý về thu nhận hồ sơ Căn cước công dân điện tử

Công an Hà Nội lưu ý về thu nhận hồ sơ Căn cước công dân điện tử

Quảng Ninh: Trả hơn 162 nghìn thẻ CCCD gắn chíp cho công dân

Quảng Ninh: Trả hơn 162 nghìn thẻ CCCD gắn chíp cho công dân

Quảng Ninh: 162.448 thẻ CCCD gắn chíp đã được trả cho công dân

Quảng Ninh: 162.448 thẻ CCCD gắn chíp đã được trả cho công dân

Ghi ở đơn vị được Bộ Công an biểu dương về thực hiện 2 dự án trọng điểm

Ghi ở đơn vị được Bộ Công an biểu dương về thực hiện 2 dự án trọng điểm

Cách làm hay trong thực hiện Dự án CSDLQG về dân cư và cấp CCCD

Cách làm hay trong thực hiện Dự án CSDLQG về dân cư và cấp CCCD

Từ 1/7, nhiều dịch vụ công trực tuyến sẽ thử nghiệm kết nối khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Từ 1/7, nhiều dịch vụ công trực tuyến sẽ thử nghiệm kết nối khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

VNPT đồng hành cùng Lai Châu chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử

VNPT đồng hành cùng Lai Châu chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ CSDLQG về dân cư với các Bộ ngành, địa phương

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ CSDLQG về dân cư với các Bộ ngành, địa phương

Bộ Công an kiên quyết xử nghiêm cá nhân vi phạm trong cấp CCCD

Bộ Công an kiên quyết xử nghiêm cá nhân vi phạm trong cấp CCCD

Quy định mới nhất về thẩm quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu về dân cư

Quy định mới nhất về thẩm quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu về dân cư

Người dân sẽ được tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia

Người dân sẽ được tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia

Người dân sẽ được tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia

Người dân sẽ được tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia

Sử dụng dữ liệu BHXH phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng

Sử dụng dữ liệu BHXH phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng

Chín nhóm thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Cơ sở dữ liệu quốc gia: Đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ về bảo hiểm của công dân

Cơ sở dữ liệu quốc gia: Đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ về bảo hiểm của công dân

Cần biết: 9 nhóm thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Cần biết: 9 nhóm thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Công dân được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Công dân được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Xác lập nền tảng công dân số

Xác lập nền tảng công dân số

Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên kiểm tra trực tiếp tại các điểm cấp CCCD

Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên kiểm tra trực tiếp tại các điểm cấp CCCD

'Thần tốc' xây dựng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

'Thần tốc' xây dựng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Nâng cao hiệu suất cấp Căn cước công dân: Công an TP Đà Nẵng sẽ tăng ca, làm đêm

Nâng cao hiệu suất cấp Căn cước công dân: Công an TP Đà Nẵng sẽ tăng ca, làm đêm

Khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bước đột phá trong quản lý dân cư

Khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bước đột phá trong quản lý dân cư

Đẩy mạnh 'chiến dịch' thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân

Đẩy mạnh 'chiến dịch' thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân

Nền tảng giúp thay đổi phương thức quản lý công dân

Nền tảng giúp thay đổi phương thức quản lý công dân

Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Bước đột phá trong quản lý dân cư tại Việt Nam

Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Bước đột phá trong quản lý dân cư tại Việt Nam

Nền tảng giúp thay đổi phương thức quản lý công dân

Nền tảng giúp thay đổi phương thức quản lý công dân

Thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại

Thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại

Công an các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp

Công an các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp

Cấp danh tính số, người dân hưởng lợi

Cấp danh tính số, người dân hưởng lợi

Đột phá trong quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đột phá trong quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tập đoàn VNPT: Chủ trì công nghệ cho Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tập đoàn VNPT: Chủ trì công nghệ cho Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bước tiến quan trọng hướng tới Chính phủ số

Bước tiến quan trọng hướng tới Chính phủ số

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao

Khai trương hệ thống để công dân sử dụng 'hồ sơ điện tử', tiết kiệm gần 5.000 tỷ đồng

Khai trương hệ thống để công dân sử dụng 'hồ sơ điện tử', tiết kiệm gần 5.000 tỷ đồng

Ngày mai sẽ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày mai sẽ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quảng Trị khai giảng lớp đào tạo bảo mật và xác thực hệ thống CSDLQG về dân cư

Quảng Trị khai giảng lớp đào tạo bảo mật và xác thực hệ thống CSDLQG về dân cư

Tập huấn bảo mật, xác thực hệ thống CSDLQG về dân cư tại Hà Nam

Tập huấn bảo mật, xác thực hệ thống CSDLQG về dân cư tại Hà Nam

Bình Định đào tạo bảo mật cơ yếu cho 367 cán bộ CSDLQG về dân cư

Bình Định đào tạo bảo mật cơ yếu cho 367 cán bộ CSDLQG về dân cư

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm

Vĩnh Long trang bị kiến thức bảo mật trong vận hành hệ thống CSDLQG về dân cư

Vĩnh Long trang bị kiến thức bảo mật trong vận hành hệ thống CSDLQG về dân cư