Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Hôm nay (16/5), Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chấp thuận đề nghị của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho rút tên ông...
Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách bầu ĐBQH khóa XV

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách bầu ĐBQH khóa XV

Bắc Giang đã cung cấp tài liệu liên quan Công ty Tân Thịnh cho công an

Bắc Giang đã cung cấp tài liệu liên quan Công ty Tân Thịnh cho công an

Sẽ xóa tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội?

Sẽ xóa tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội?

Đình chỉ sinh hoạt Đảng nguyên Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng nguyên Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng với 2 đối tượng trong vụ án tại BV Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng với 2 đối tượng trong vụ án tại BV Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 bị can vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 bị can vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng với 2 đối tượng trong vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng với 2 đối tượng trong vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Quận ủy Hoàn Kiếm đình chỉ 2 đảng viên liên quan đến Bệnh viện Tim Hà Nội

Quận ủy Hoàn Kiếm đình chỉ 2 đảng viên liên quan đến Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt đảng hai bị can trong vụ án đang điều tra tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt đảng hai bị can trong vụ án đang điều tra tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 bị can vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 2 bị can vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia cho ông Nguyễn Quang Tuấn rút ứng cử đại biểu QH

Xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia cho ông Nguyễn Quang Tuấn rút ứng cử đại biểu QH

Bốn cựu cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội bị khởi tố: Trách nhiệm của người đứng đầu?

Bốn cựu cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội bị khởi tố: Trách nhiệm của người đứng đầu?

Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu ở Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu ở Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan

Khởi tố vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan

Vì sao 4 cựu cán bộ BV Tim Hà Nội bị khởi tố, bắt giam?

Vì sao 4 cựu cán bộ BV Tim Hà Nội bị khởi tố, bắt giam?

Nguyên phó giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội đã có những sai phạm gì trong công tác đấu thầu thiết bị

Nguyên phó giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội đã có những sai phạm gì trong công tác đấu thầu thiết bị

Khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị

Khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị

Vi phạm quy định đấu thầu, nhiều cựu lãnh đạo BV Tim Hà Nội bị bắt

Vi phạm quy định đấu thầu, nhiều cựu lãnh đạo BV Tim Hà Nội bị bắt

Bộ Công an khởi tố, bắt nguyên phó giám đốc và nhiều cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Bộ Công an khởi tố, bắt nguyên phó giám đốc và nhiều cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Phê chuẩn khởi tố nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 6 đồng phạm

Phê chuẩn khởi tố nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 6 đồng phạm

Khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị

Khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị

Vì sao nguyên Phó giám đốc và nhiều cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội bị bắt tạm giam?

Vì sao nguyên Phó giám đốc và nhiều cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội bị bắt tạm giam?

Khởi tố vụ án, bắt giam hàng loạt cựu cán bộ liên quan tới sai phạm tại bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố vụ án, bắt giam hàng loạt cựu cán bộ liên quan tới sai phạm tại bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Cựu Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị bắt

Cựu Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị bắt

Khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến những sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến những sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố, tạm giam nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 6 cá nhân liên quan

Khởi tố, tạm giam nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 6 cá nhân liên quan

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố vụ án về vi phạm trong đấu thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố vụ án về vi phạm trong đấu thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội

7 bị can vừa bị khởi tố, tạm giam liên quan đến đấu thầu tại BV Tim Hà Nội gồm những ai?

7 bị can vừa bị khởi tố, tạm giam liên quan đến đấu thầu tại BV Tim Hà Nội gồm những ai?

Khởi tố, bắt giam nhiều nguyên lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố, bắt giam nhiều nguyên lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó giám đốc và nhiều cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó giám đốc và nhiều cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội

Bắt 7 bị can liên quan sai phạm đấu thầu mua sắm thiết bị tại BV Tim Hà Nội

Bắt 7 bị can liên quan sai phạm đấu thầu mua sắm thiết bị tại BV Tim Hà Nội

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cùng 6 đồng phạm bị khởi tố

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cùng 6 đồng phạm bị khởi tố

Bộ Công an bắt giam nguyên phó giám đốc BV Tim Hà Nội

Bộ Công an bắt giam nguyên phó giám đốc BV Tim Hà Nội

Khởi tố loạt cựu lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố loạt cựu lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố, bắt giam 7 cựu lãnh đạo, cán bộ BV Tim Hà Nội và Cty thẩm định giá

Khởi tố, bắt giam 7 cựu lãnh đạo, cán bộ BV Tim Hà Nội và Cty thẩm định giá

Lý do khiến nguyên chủ tịch và cán bộ địa chính xã ở Thanh Hóa bị bắt

Lý do khiến nguyên chủ tịch và cán bộ địa chính xã ở Thanh Hóa bị bắt

Hòa Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa): Nguyên chủ tịch xã và cán bộ địa chính bị bắt

Hòa Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa): Nguyên chủ tịch xã và cán bộ địa chính bị bắt

Nguyên Chủ tịch xã và cán bộ địa chính bị bắt vì liên quan đến sai phạm về đất đai

Nguyên Chủ tịch xã và cán bộ địa chính bị bắt vì liên quan đến sai phạm về đất đai

Một cán bộ huyện ở Thanh Hóa bị bắt

Một cán bộ huyện ở Thanh Hóa bị bắt

Bộ Công an thụ lý hồ sơ sai phạm của nhà thầu sau phản ánh của TTXVN

Bộ Công an thụ lý hồ sơ sai phạm của nhà thầu sau phản ánh của TTXVN

Bộ Công an thụ lý hồ sơ sai phạm của nhà thầu sau phản ánh của TTXVN

Bộ Công an thụ lý hồ sơ sai phạm của nhà thầu sau phản ánh của TTXVN