Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm vaccine phòng Covid-19

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm vaccine phòng Covid-19

Những lô vaccine phòng Covid-19 đầu tiên về Việt Nam hiện mới đang được ưu tiên tiêm cho những người ở...
4,1 triệu liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam chậm hơn kế hoạch

4,1 triệu liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam chậm hơn kế hoạch

Hơn 30.000 người tiêm vaccine COVID-19, 44 tỉnh chuẩn bị tiêm đợt 2

Hơn 30.000 người tiêm vaccine COVID-19, 44 tỉnh chuẩn bị tiêm đợt 2

Việt Nam tiếp tục tiêm chủng vaccine AstraZeneca và bảo đảm an toàn

Việt Nam tiếp tục tiêm chủng vaccine AstraZeneca và bảo đảm an toàn

'Việt Nam chưa có trường hợp nào bị đông máu sau tiêm vắc xin COVID-19'

'Việt Nam chưa có trường hợp nào bị đông máu sau tiêm vắc xin COVID-19'

Nhiều quốc gia dừng tiêm vaccine AstraZeneca: Bộ trưởng Y tế nói gì?

Nhiều quốc gia dừng tiêm vaccine AstraZeneca: Bộ trưởng Y tế nói gì?

Không cấp cứu đúng phác đồ, một ca sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19

Không cấp cứu đúng phác đồ, một ca sốc phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19

Việt Nam tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca

Việt Nam tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca

Lịch trình chi tiết tiếp nhận 60 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 về Việt Nam

Lịch trình chi tiết tiếp nhận 60 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 về Việt Nam

Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vaccine phòng Covid-19 tại Việt Nam

Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vaccine phòng Covid-19 tại Việt Nam

Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vaccine Covid-19 tại Việt Nam

Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vaccine Covid-19 tại Việt Nam

Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

VNVC chuyển giao 30 triệu liều vắc xin Covid-19 phi lợi nhuận cho Bộ Y tế

VNVC chuyển giao 30 triệu liều vắc xin Covid-19 phi lợi nhuận cho Bộ Y tế

Lịch trình chi tiết tiếp nhận 60 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 về Việt Nam

Lịch trình chi tiết tiếp nhận 60 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 về Việt Nam

Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vaccine Covid-19 tại Việt Nam

Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vaccine Covid-19 tại Việt Nam

Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vaccine Covid-19 tại Việt Nam

Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vaccine Covid-19 tại Việt Nam

Nóng: Bộ Y tế thông tin lịch trình cung ứng 60 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam

Nóng: Bộ Y tế thông tin lịch trình cung ứng 60 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam

Bộ Y tế: Cung cấp 90 triệu liều vắc-xin trong năm nay

Bộ Y tế: Cung cấp 90 triệu liều vắc-xin trong năm nay

Vaccine Covid-19: Không chỉ trông chờ hàng ngoại

Vaccine Covid-19: Không chỉ trông chờ hàng ngoại

Bộ Y tế đảm bảo sẽ cung cấp 90 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 trong năm 2021

Bộ Y tế đảm bảo sẽ cung cấp 90 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 trong năm 2021

Bộ trưởng Y tế: 'Năm 2021 Việt Nam đảm bảo không thiếu vaccine COVID-19'

Bộ trưởng Y tế: 'Năm 2021 Việt Nam đảm bảo không thiếu vaccine COVID-19'

Bốn nguồn đảm bảo vaccine Covid-19 cho người dân Việt Nam

Bốn nguồn đảm bảo vaccine Covid-19 cho người dân Việt Nam

Năm 2021, Việt Nam bảo đảm có 90 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

Năm 2021, Việt Nam bảo đảm có 90 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

Bộ trưởng Bộ Y tế: Việt Nam sẽ có 90 triệu liều vắc xin COVID-19 trong năm 2021

Bộ trưởng Bộ Y tế: Việt Nam sẽ có 90 triệu liều vắc xin COVID-19 trong năm 2021