Cộng đồng người Việt quyên tặng 100.000 khẩu trang cho 16 bang của Đức

Cộng đồng người Việt quyên tặng 100.000 khẩu trang cho 16 bang của Đức

Cộng đồng Việt Nam tại Đức đã trao tượng trưng 100.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp của Việt Nam được...
Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức hướng về biển đảo quê hương

Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức hướng về biển đảo quê hương

Kiều bào tổ chức triển lãm ảnh về Trường Sa nhân 45 năm quan hệ Việt Nam - Đức

Kiều bào tổ chức triển lãm ảnh về Trường Sa nhân 45 năm quan hệ Việt Nam - Đức

Lượng kiều hối về Việt Nam ước đạt 16,7 tỷ USD trong năm 2019

Lượng kiều hối về Việt Nam ước đạt 16,7 tỷ USD trong năm 2019

Kiều bào: Phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc

Kiều bào: Phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc

Trân trọng nguồn lực chất xám từ kiều bào

Trân trọng nguồn lực chất xám từ kiều bào

Phó Chủ nhiệm Lương Thanh Nghị: Thu hút nguồn lực chất xám từ kiều bào

Phó Chủ nhiệm Lương Thanh Nghị: Thu hút nguồn lực chất xám từ kiều bào