VTV2 phát sóng cuộc Tọa đàm 'Sức sống mãnh liệt của hàng Việt Nam'

VTV2 phát sóng cuộc Tọa đàm 'Sức sống mãnh liệt của hàng Việt Nam'

Trong khuôn khổ Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020, sáng 1/8/2020, Tạp...
Làm sáng tỏ hơn vị trí, vai trò và những thành tựu quan trọng của công tác tuyên giáo

Làm sáng tỏ hơn vị trí, vai trò và những thành tựu quan trọng của công tác tuyên giáo

Làm báo 'một thời chiến tranh', 'một thời hòa bình'

Làm báo 'một thời chiến tranh', 'một thời hòa bình'

Ôn tập kiến thức từ xa: Cần có đánh giá chất lượng

Ôn tập kiến thức từ xa: Cần có đánh giá chất lượng

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về khởi nghiệp

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về khởi nghiệp

Truyền thông phải trở thành bệ phóng vững chắc cho phong trào khởi nghiệp sáng tạo

Truyền thông phải trở thành bệ phóng vững chắc cho phong trào khởi nghiệp sáng tạo

Vai trò của truyền thông trong việc quảng bá các điển hình khởi nghiệp

Tác động của truyền thông trong quảng bá các điển hình khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về khởi nghiệp

'Song Lang' chiến thắng tuyệt đối tại Liên hoan Phim Việt Nam năm 2019

Song Lang giành Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI

Trao giải báo chí 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam' năm 2019

Trao giải báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp giáo dục' năm 2019

Trao Giải Báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam' 2019

LHP Việt Nam lần thứ 21: Phim nhà nước có thắng phim tư nhân?

VTV2 ra mắt chương trình Vì sức khỏe người Việt

Vai trò của truyền thông trong quảng bá điển hình khởi nghiệp

Vinh danh 10 sáng chế xuất sắc giúp cải thiện cuộc sống

Cuộc thi Sáng chế năm 2018: Tìm giải pháp mới, ứng dụng cao trong y dược