Thêm một lần củng cố thế trận khu vực phòng thủ

Thêm một lần củng cố thế trận khu vực phòng thủ

Thanh Chương có tân Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

Thanh Chương có tân Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

Trên thao trường của chiến sĩ sao vuông

Trên thao trường của chiến sĩ sao vuông

Nét đẹp người chiến sĩ trên 'hòn đảo thiêng'

Nét đẹp người chiến sĩ trên 'hòn đảo thiêng'

Có một ngòi bút góc cạnh

Có một ngòi bút góc cạnh

Phối hợp bảo vệ vùng biên

Phối hợp bảo vệ vùng biên

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân

Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân

Bộ Tổng tham mưu triển khai nhiệm vụ huấn luyện quý 4 năm 2018

Bộ Tổng tham mưu triển khai nhiệm vụ huấn luyện quý 4 năm 2018

Nhiều mô hình sáng tạo trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh Lâm Đồng

Nhiều mô hình sáng tạo trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh Lâm Đồng