Khi Chính phủ các quốc gia 'tặng' tiền cho người dân

Khi Chính phủ các quốc gia 'tặng' tiền cho người dân

Những quốc gia chia sẻ thành quả phát triển bằng chia tiền cho dân

Những quốc gia chia sẻ thành quả phát triển bằng chia tiền cho dân

VNG ký ghi nhớ hợp tác với Temasek Holdings

VNG ký ghi nhớ hợp tác với Temasek Holdings

VNG ký bản ghi nhớ về việc đầu tư và hợp tác với Quỹ đầu tư Singapore Temasek Holdings

VNG ký bản ghi nhớ về việc đầu tư và hợp tác với Quỹ đầu tư Singapore Temasek Holdings

VNG ký hợp tác với quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore

VNG ký hợp tác với quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore

Vì sao Singapore thưởng tiền cho 2,8 triệu công dân?

Vì sao Singapore thưởng tiền cho 2,8 triệu công dân?

Singapore thưởng 700 triệu đô la Singapore cho 2,8 triệu công dân

Singapore thưởng 700 triệu đô la Singapore cho 2,8 triệu công dân

Singapore tặng hơn nửa tỷ USD cho 2,8 triệu công dân

Singapore tặng hơn nửa tỷ USD cho 2,8 triệu công dân