Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp

Ngày 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Các đồng chí: Nguyễn Văn Yên - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Mai Lương Khôi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Lê Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Quy định 142-QĐ/TW: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ

Ngày 23/4/2024, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký Quy định số 142-QĐ/TW về việc thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Ngày 23/4/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 142-QĐ/TW về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Thí điểm người đứng đầu giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Ngày 23/4/2024, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 142-QĐ/TW về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Theo đó, thẩm quyền của người đứng đầu như sau:

TOÀN VĂN: Quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Toàn văn Quy định 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác cán bộ khi đã nghỉ hưu như thế nào?

Quy định 142-QĐ/TW của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Đồng thời, Quy định 142-QĐ/TW cũng buộc người đứng đầu phải chịu trách nhiệm ngay cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương vừa ký ban hành Quy định số 142-QÐ/TW, ngày 23/4/2024, về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị thí điểm quy định cho phép người đứng đầu giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm làm cấp phó.

Quy định mới của Bộ Chính trị: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm kể cả khi đã nghỉ hưu, chuyển công tác

Theo quy định của Bộ Chính trị, khi giới thiệu cán bộ để bầu cử, bổ nhiệm mà thiếu công tâm, khách quan hay miễn nhiệm cán bộ không bảo đảm thủ tục theo quy định thì người đứng đầu vẫn phải chịu trách nhiệm dù đã về hưu...

Thí điểm người đứng đầu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị cho phép thí điểm người đứng đầu giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó; bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý.

Thí điểm người đứng đầu được bổ nhiệm cấp trưởng đơn vị do mình trực tiếp quản lý (cấp huyện trở lên)

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Thí điểm việc giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Bộ Chính trị quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Trong đó, người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó; bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp.