Đà Nẵng: Bộ đội Biên phòng bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy

Đà Nẵng: Bộ đội Biên phòng bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy

Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy

Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy

BĐBP Đà Nẵng bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy

BĐBP Đà Nẵng bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy

Đoạn đường... đau khổ!

Đoạn đường... đau khổ!

Khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt

Đà Nẵng: Trắng đêm canh hứng nước dùng

Đà Nẵng: Trắng đêm canh hứng nước dùng

Thiếu nước sạch cả tháng trời, người dân khốn đốn

Thiếu nước sạch cả tháng trời, người dân khốn đốn

Bắt quả tang cơ sở chế biến chè bẩn ở Đà Nẵng

Bắt quả tang cơ sở chế biến chè bẩn ở Đà Nẵng