TP. Vinh sẽ rút vốn tại 11 dự án, cưỡng chế một số dự án đô thị

TP. Vinh sẽ rút vốn tại 11 dự án, cưỡng chế một số dự án đô thị

Nghệ An sẽ tập trung đôn đốc tiến độ 9 dự án lớn

Nghệ An sẽ tập trung đôn đốc tiến độ 9 dự án lớn

Thu hút đầu tư tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

Thu hút đầu tư tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

Nghệ An: Thu hồi trên 1.500ha đất để cấp cho các dự án xây dựng

Nghệ An: Thu hồi trên 1.500ha đất để cấp cho các dự án xây dựng

Tiểu dự án đô thị Vinh vẫn còn vướng mắc ở Hưng Nguyên

Tiểu dự án đô thị Vinh vẫn còn vướng mắc ở Hưng Nguyên

Cơ quan chức năng 'đá bóng' cho nhau, người dân lo sợ Tết gần kề

Cơ quan chức năng 'đá bóng' cho nhau, người dân lo sợ Tết gần kề

Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm phát triển đô thị Vinh

Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm phát triển đô thị Vinh

Thí điểm cho thuê vỉa hè một số tuyến đường

Thí điểm cho thuê vỉa hè một số tuyến đường

Thí điểm cho thuê vỉa hè một số tuyến đường

Thí điểm cho thuê vỉa hè một số tuyến đường

Vướng mắc GPMB, tuyến đường thi công 11 năm vẫn chưa xong

Vướng mắc GPMB, tuyến đường thi công 11 năm vẫn chưa xong