Hưng Yên thực hiện thí điểm Trưởng Ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Hưng Yên thực hiện thí điểm Trưởng Ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Người lao động hiến 350 đơn vị máu

Người lao động hiến 350 đơn vị máu

Công đoàn Công Thương Đà Nẵng tham gia hiến máu tình nguyện 'Xuân yêu thương 2019'

Công đoàn Công Thương Đà Nẵng tham gia hiến máu tình nguyện 'Xuân yêu thương 2019'

Đà Nẵng: 700 người hiến máu tình nguyện 'Xuân yêu thương 2019'

Đà Nẵng: 700 người hiến máu tình nguyện 'Xuân yêu thương 2019'

Ngày hội hiến máu tình nguyện 'Xuân yêu thương 2019'

Ngày hội hiến máu tình nguyện 'Xuân yêu thương 2019'

Đà Nẵng: Ngày hội hiến máu tình nguyện 'Xuân yêu thương 2019'

Đà Nẵng: Ngày hội hiến máu tình nguyện 'Xuân yêu thương 2019'

Hộp thư tấm lòng vàng

Hộp thư tấm lòng vàng