Cân nhắc việc chuyển thẩm quyền đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Cân nhắc việc chuyển thẩm quyền đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Chiều 16-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ,...
Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chuyển đổi tổ chức chính quyền đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chuyển đổi tổ chức chính quyền đô thị

Cần thiết đánh giá sơ bộ tác động môi trường trước khi thực hiện dự án

Cần thiết đánh giá sơ bộ tác động môi trường trước khi thực hiện dự án

Thủ tướng: 'Năm 2021 sẽ đảm bảo nguồn ngân sách cho ngành Văn hóa đúng với mục tiêu Trung ương đề ra'

Thủ tướng: 'Năm 2021 sẽ đảm bảo nguồn ngân sách cho ngành Văn hóa đúng với mục tiêu Trung ương đề ra'

Tập trung làm rõ việc xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thuế

Tập trung làm rõ việc xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thuế

Xây dựng lực lượng dự bị động viên phù hợp với tình hình mới

Xây dựng lực lượng dự bị động viên phù hợp với tình hình mới