Chuẩn bị tốt mọi mặt hoàn thành Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Chuẩn bị tốt mọi mặt hoàn thành Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Điều động, bổ nhiệm nhân sự cấp cao Quân đội

Điều động, bổ nhiệm nhân sự cấp cao Quân đội

Triển khai quyết định nhân sự của Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

Triển khai quyết định nhân sự của Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm lãnh đạo mới

Điều động, bổ nhiệm nhân sự ngành Quân đội

Điều động, bổ nhiệm nhân sự ngành Quân đội

Triển khai quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Triển khai quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đảng ủy Quân khu 7 duyệt văn kiện Đảng bộ Quân sự tỉnh

Lữ đoàn 25: Hiệu quả từ công tác hậu cần

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Quân ủy về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ

Quân khu 7 triển lãm ảnh kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Trưng bày những hình ảnh về công tác đền ơn đáp nghĩa

Triển lãm về chính sách thương binh, liệt sĩ

Hơn 1.500 thanh niên lên đường nhập ngũ

Quân khu 7: Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội trại tòng quân tại TX.Phú Mỹ

Cục Chính trị Quân khu 7: 70 xuân rạng rỡ anh hùng