Kiểm tra toàn diện Đồn Biên phòng Thuận Bình

Kiểm tra toàn diện Đồn Biên phòng Thuận Bình

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP về kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng năm 2020, ngày...
BĐBP Long An bắt liên tiếp 3 vụ buôn lậu, thu giữ gần 5.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

BĐBP Long An bắt liên tiếp 3 vụ buôn lậu, thu giữ gần 5.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Đồn Biên phòng Thuận Bình thu giữ 4.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Đồn Biên phòng Thuận Bình thu giữ 4.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Bộ đội tích cực giúp nhân dân ở khu vực biên giới

Bộ đội tích cực giúp nhân dân ở khu vực biên giới

Có bộ đội biên phòng, dân vui Tết an toàn, hết lo ra đường gặp 'ma men'

Có bộ đội biên phòng, dân vui Tết an toàn, hết lo ra đường gặp 'ma men'

Hiệu quả từ việc đảng viên về phụ trách các hộ gia đình khu vực biên giới

Hiệu quả từ việc đảng viên về phụ trách các hộ gia đình khu vực biên giới

Vấn nạn cờ bạc xuyên biên giới

Vấn nạn cờ bạc xuyên biên giới

Long An tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu bị xử lý tịch thu

Long An tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu bị xử lý tịch thu