Đồn Biên phòng Bắc Sơn: Duy trì hiệu quả mô hình tự quản

Đồn Biên phòng Bắc Sơn: Duy trì hiệu quả mô hình tự quản

Những năm qua 'Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn,...
Hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đồng bào biên giới

Hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đồng bào biên giới

Phối hợp thực hiện Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

Phối hợp thực hiện Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

Ký kết phối hợp thực hiện chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

Ký kết phối hợp thực hiện chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

Tiếp tục phối hợp thực hiện Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' trên biên giới tỉnh Quảng Bình

Tiếp tục phối hợp thực hiện Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' trên biên giới tỉnh Quảng Bình

Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao về biên phòng

Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao về biên phòng

Đồn Biên phòng Bát Mọt nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân vùng biên giới

Đồn Biên phòng Bát Mọt nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân vùng biên giới

Góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân vùng biên giới yên Khương

Góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân vùng biên giới yên Khương

Đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới' góp phần nâng cao ý nghĩa của Ngày biên phòng toàn dân

Đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới' góp phần nâng cao ý nghĩa của Ngày biên phòng toàn dân

Tuyên truyền biển, đảo cho ngư dân

Tuyên truyền biển, đảo cho ngư dân

Phát huy sức dân bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Phát huy sức dân bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Sở Ngoại vụ tăng cường công tác tuyên truyền về biên giới, hải đảo

Sở Ngoại vụ tăng cường công tác tuyên truyền về biên giới, hải đảo

Phạm vi hoạt động của BĐBP

Phạm vi hoạt động của BĐBP

'Tiết học biên cương'

'Tiết học biên cương'

Các trường hợp, hoạt động bị hạn chế, tạm dừng ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền

Các trường hợp, hoạt động bị hạn chế, tạm dừng ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền

Nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân

Nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân

Trách nhiệm và chế độ, chính sách của cơ quan, tổ chức, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng

Trách nhiệm và chế độ, chính sách của cơ quan, tổ chức, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới

Hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Tổng kết chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018 - 2020

Tổng kết chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2018-2020

Tổng kết chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2018-2020

'Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương' giai đoạn II: 4 nội dung cần quan tâm

'Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương' giai đoạn II: 4 nội dung cần quan tâm

Giải quyết có hiệu quả các vấn đề cấp thiết của phụ nữ biên cương

Giải quyết có hiệu quả các vấn đề cấp thiết của phụ nữ biên cương

Tổng kết Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Tổng kết Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Quảng Yên: Để ngư dân nâng cao hiểu biết pháp luật

Quảng Yên: Để ngư dân nâng cao hiểu biết pháp luật

Các từ ngữ được giải thích trong Luật Biên phòng Việt Nam

Các từ ngữ được giải thích trong Luật Biên phòng Việt Nam

Kiên Giang: Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về biên giới, biển đảo

Kiên Giang: Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về biên giới, biển đảo

Nâng cao công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển đảo

Nâng cao công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển đảo

Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Lữ đoàn 147 Hải quân ký kết phối hợp giai đoạn 2020 – 2025

Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Lữ đoàn 147 Hải quân ký kết phối hợp giai đoạn 2020 – 2025

Giao lưu văn nghệ để tuyên truyền pháp luật cho bà con vùng cao

Giao lưu văn nghệ để tuyên truyền pháp luật cho bà con vùng cao

Lực lượng biên phòng luôn sát cánh cùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới

Lực lượng biên phòng luôn sát cánh cùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới

Điện Biên: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân

Điện Biên: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân

Chung sức bảo vệ biên cương Tổ quốc

Chung sức bảo vệ biên cương Tổ quốc

Nâng cao kiến thức quốc phòng - an ninh cho các chức sắc tôn giáo

'Tiết học vùng biên' hun đúc tình yêu Tổ quốc

'Tiết học vùng biên' hun đúc tình yêu Tổ quốc

Tiết học biên cương ở Tén Tằn

Tiết học biên cương ở Tén Tằn

Hiệu quả thiết thực từ quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy Sơn La

Hiệu quả thiết thực từ quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy Sơn La

Cơ sở quan trọng để BĐBP khẳng định vai trò, vị thế ở khu vực biên giới

Cơ sở quan trọng để BĐBP khẳng định vai trò, vị thế ở khu vực biên giới

Nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng khác

Nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng khác

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Quan Sơn

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Quan Sơn

'Tiết học biên cương' ở cửa khẩu Tén Tằn

'Tiết học biên cương' ở cửa khẩu Tén Tằn

BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ mốc quốc giới, hệ thống dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới, cửa khẩu

BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ mốc quốc giới, hệ thống dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới, cửa khẩu

Giữ vững thế chủ động, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh

Giữ vững thế chủ động, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh

Tuyên truyền pháp luật sâu rộng đến đồng bào dân tộc thiểu số

Tuyên truyền pháp luật sâu rộng đến đồng bào dân tộc thiểu số

Để luật thực thi hiệu quả

Để luật thực thi hiệu quả