Ra mắt Viện đào tạo Báo chí Truyền thông - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ra mắt Viện đào tạo Báo chí Truyền thông - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ra mắt Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông

Ra mắt Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông

Ra mắt Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông

Ra mắt Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông vươn đến mục tiêu đào tạo đạt chuẩn quốc tế

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông vươn đến mục tiêu đào tạo đạt chuẩn quốc tế

Cần quan tâm hơn đến công tác kiểm sát giải quyết án hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương

Cần quan tâm hơn đến công tác kiểm sát giải quyết án hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương

Viện Thú y thúc đẩy hợp tác đào tạo và tập huấn ngành nghề

Viện Thú y thúc đẩy hợp tác đào tạo và tập huấn ngành nghề

Tình tiết mới vụ cơ quan điều tra trả xe sai

Tình tiết mới vụ cơ quan điều tra trả xe sai

Rút kinh nghiệm công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm trong lĩnh vực hành chính, dân sự, KDTM,LĐ

Rút kinh nghiệm công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm trong lĩnh vực hành chính, dân sự, KDTM,LĐ

'Sóng ngầm' ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

'Sóng ngầm' ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Cần nhận thức đúng, đánh giá đúng vị trí và vai trò của công tác tiếp công dân để bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp, có năng lực

Cần nhận thức đúng, đánh giá đúng vị trí và vai trò của công tác tiếp công dân để bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp, có năng lực

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát và giải quyết đơn KNTC trong hoạt động tư pháp

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát và giải quyết đơn KNTC trong hoạt động tư pháp

VKSND tỉnh Quảng Ngãi: Đối thoại giữa Ban cán sự Đảng với cán bộ, đảng viên, người lao động hai cấp kiểm sát

VKSND tỉnh Quảng Ngãi: Đối thoại giữa Ban cán sự Đảng với cán bộ, đảng viên, người lao động hai cấp kiểm sát

VKSND tỉnh Quảng Ngãi: Học tập phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VKSND tỉnh Quảng Ngãi: Học tập phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VKSND tỉnh Hòa Bình: Đổi mới công tác nhận xét, đánh giá, phân loại công chức

VKSND tỉnh Hòa Bình: Đổi mới công tác nhận xét, đánh giá, phân loại công chức

VKSND tỉnh Kiên Giang: Đổi mới công tác tổ chức cán bộ

VKSND tỉnh Kiên Giang: Đổi mới công tác tổ chức cán bộ

Màu áo thiên thanh - Kỳ 1: Những chiến binh âm thầm và lặng lẽ

Màu áo thiên thanh - Kỳ 1: Những chiến binh âm thầm và lặng lẽ

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai

Viện cấp cao 3 học tập, làm theo 'Sửa đổi lối làm việc' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Viện cấp cao 3 học tập, làm theo 'Sửa đổi lối làm việc' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chi bộ VKSND huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang: Đi lên từ yếu kém

Chi bộ VKSND huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang: Đi lên từ yếu kém

Ra mắt Chi đoàn Viện Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng

Ra mắt Chi đoàn Viện Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng

VKSND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc: Biến quyết sách thành hành động

VKSND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc: Biến quyết sách thành hành động

Trao quyết định quyền Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao

Trao quyết định quyền Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao

Bảo đảm thực hiện hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố

Bảo đảm thực hiện hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố

Nữ Kiểm sát viên trên trận tuyến thầm lặng

Nữ Kiểm sát viên trên trận tuyến thầm lặng

Học Bác từ những điều bình dị nhất

Học Bác từ những điều bình dị nhất

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ đứt dây điện khiến 6 học sinh thương vong

Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ đứt dây điện khiến 6 học sinh thương vong

Bản tin Kiểm sát ngày 10/10

Bản tin Kiểm sát ngày 10/10

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá cán bộ

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá cán bộ

VKSND huyện Châu Thành với công tác đào tạo cán bộ tại chỗ

VKSND huyện Châu Thành với công tác đào tạo cán bộ tại chỗ

Bản tin Kiểm sát ngày 05/10

Bản tin Kiểm sát ngày 05/10

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn

Viện Khoa học và công nghệ, Bộ Công an tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Viện Khoa học và công nghệ, Bộ Công an tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Bản tin Kiểm sát ngày 26/9

Bản tin Kiểm sát ngày 26/9

Tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Bản tin Kiểm sát ngày 14/9

Bản tin Kiểm sát ngày 14/9

Bản tin Kiểm sát ngày 14/9

Bản tin Kiểm sát ngày 14/9

Xem xét trách nhiệm 3 Phó viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk

Xem xét trách nhiệm 3 Phó viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk

Bản tin Kiểm sát ngày 11/9

Bản tin Kiểm sát ngày 11/9

Bản tin Kiểm sát ngày 11/9

Bản tin Kiểm sát ngày 11/9

Chuyện lạ về… nhóm máu

Chuyện lạ về… nhóm máu

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng VKSND tối cao