Sôi động Hội đua thuyền Kayak trên hồ thủy điện Tuyên Quang

Sôi động Hội đua thuyền Kayak trên hồ thủy điện Tuyên Quang

Sôi nổi hội đua thuyền Kayak ở 'Hạ Long cạn' giữa đại ngàn Tuyên Quang

Sôi nổi hội đua thuyền Kayak ở 'Hạ Long cạn' giữa đại ngàn Tuyên Quang

Hội đua thuyền kayak trên hồ thủy điện Tuyên Quang

Hội đua thuyền kayak trên hồ thủy điện Tuyên Quang

Sôi động hội đua thuyền Kayak trên hồ thủy điện Tuyên Quang

Sôi động hội đua thuyền Kayak trên hồ thủy điện Tuyên Quang

Tuyên Quang: Sắp diễn ra Hội đua thuyền Kayak huyện Lâm Bình lần thứ II

Tuyên Quang: Sắp diễn ra Hội đua thuyền Kayak huyện Lâm Bình lần thứ II

Tuyên Quang: Lâm Bình tích cực triển khai kế hoạch trồng rừng

Tuyên Quang: Lâm Bình tích cực triển khai kế hoạch trồng rừng

Tuyên Quang: Gái xứ Tuyên lội ngược dòng với tre, nứa theo quan niệm '3 sinh'

Tuyên Quang: Gái xứ Tuyên lội ngược dòng với tre, nứa theo quan niệm '3 sinh'

Tuyên Quang: Giữ màu xanh cho những cánh rừng ở Lâm Bình

Tuyên Quang: Giữ màu xanh cho những cánh rừng ở Lâm Bình

Cách làm hiệu quả trong bảo vệ rừng ở huyện Lâm Bình

Cách làm hiệu quả trong bảo vệ rừng ở huyện Lâm Bình

Lâm Bình: Đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng