Làng cọ

Làng cọ

Ngày tôi sinh ra, Đan Hà đã thôi là một vùng rừng heo hút, hẻo lánh, đã nổi tiếng về cây cọ, cây chè, cây...