Sơn La: Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Vừa qua, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023.

Hội nghị triển khai công tác năm 2023.

Hội nghị triển khai công tác năm 2023.

Hội nghị đã thông qua kết quả triển khai phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC (Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022. Năm 2022, hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành tiếp tục đạt nhiều kết quả. Các cơ quan tiến hành tố tụng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng tác viên thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên góp phần bảo đảm tính khách quan, đánh giá đúng bản chất của vụ án, vụ việc dân sự. Phản ánh đúng hành vi phạm tội của bị can, bị cáo, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trong năm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tiếp nhận, tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho 662 đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Trong đó, 100% trợ giúp viên pháp lý bảo đảm và hoàn thành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng.

Bà Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp, chủ tịch Hội đồng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp Sơn La, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2022. Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Hội đồng phối hợp liên ngành tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm các ngành thành viên Hội đồng. Đẩy mạnh truyền thông về pháp luật trợ giúp pháp lý và các hoạt động liên quan về trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trong hoạt động tố tụng. Củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành, tổ giúp việc khi có sự thay đổi, bổ sung. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp, trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng...

Quốc Định

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/son-la-nang-cao-chat-luong-tro-giup-phap-ly-trong-hoat-dong-to-tung-post464539.html