Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù ở thị xã Nghi Sơn

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù ở thị xã Nghi Sơn

Những năm qua, các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã có nhiều cách làm hay, sáng...
Nâng chất lượng cuộc sống, tạo nền tảng cho phát triển

Nâng chất lượng cuộc sống, tạo nền tảng cho phát triển

Thận trọng khi giao kết và giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất

Thận trọng khi giao kết và giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất

Cà Mau thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021- 2030

Cà Mau thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021- 2030

Nâng cao nhận thức pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao nhận thức pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số

Chấp thuận tuyển dụng 8 viên chức trực thuộc Sở Tư pháp Thanh Hóa

Chấp thuận tuyển dụng 8 viên chức trực thuộc Sở Tư pháp Thanh Hóa

Sở Tư pháp: Bộ máy tổ chức tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sở Tư pháp: Bộ máy tổ chức tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ông Đặng Văn Tâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia huyện Chợ Mới

Ông Đặng Văn Tâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia huyện Chợ Mới

Đắk Nông: Ra mắt CLB trợ giúp pháp lý trẻ em

Đắk Nông: Ra mắt CLB trợ giúp pháp lý trẻ em

Tăng cường phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Tăng cường phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân

500 phụ nữ và trẻ em được trau dồi kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại

500 phụ nữ và trẻ em được trau dồi kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại

Gần 500 phụ nữ và trẻ em được hướng dẫn kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại

Gần 500 phụ nữ và trẻ em được hướng dẫn kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại

Cần cơ chế phù hợp để huy động các tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp pháp lý

Cần cơ chế phù hợp để huy động các tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp pháp lý

Tham vấn Dự thảo Báo cáo đánh giá Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Tham vấn Dự thảo Báo cáo đánh giá Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Tuyên truyền sâu rộng về trợ giúp pháp lý đến đối tượng thụ hưởng ở những nơi khó khăn

Tuyên truyền sâu rộng về trợ giúp pháp lý đến đối tượng thụ hưởng ở những nơi khó khăn

Cần tuyên truyền sâu rộng về trợ giúp pháp lý đến đối tượng thụ hưởng ở những nơi khó khăn

Cần tuyên truyền sâu rộng về trợ giúp pháp lý đến đối tượng thụ hưởng ở những nơi khó khăn

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Đắk Nông

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Đắk Nông

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội NNCĐDC và BTXH

Thành phố Hồ Chí Minh: Đồng hành cùng gia đình bảo vệ, giáo dục trẻ em

Thành phố Hồ Chí Minh: Đồng hành cùng gia đình bảo vệ, giáo dục trẻ em

Thanh Hóa: Kiện toàn nhân sự trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Thanh Hóa: Kiện toàn nhân sự trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Kiện toàn, sắp xếp cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Kiện toàn, sắp xếp cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Huyện miền núi Ba Chẽ (Quảng Ninh) đa dạng hóa công tác truyên truyền pháp luật đến với người dân

Huyện miền núi Ba Chẽ (Quảng Ninh) đa dạng hóa công tác truyên truyền pháp luật đến với người dân

Thoát khỏi bạo lực

Thoát khỏi bạo lực

Mẹ đơn thân 65 tuổi nỗ lực lấy bằng luật sư

Mẹ đơn thân 65 tuổi nỗ lực lấy bằng luật sư

Không được cắt điện, nước để xử lý vi phạm hành chính

Không được cắt điện, nước để xử lý vi phạm hành chính

Nhân rộng các điển hình tổ hòa giải cơ sở

Nhân rộng các điển hình tổ hòa giải cơ sở

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU VỀ MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU VỀ MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Tập huấn công tác trợ giúp pháp lý

Thái Bình: Dự kiến đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,06%

Thái Bình: Dự kiến đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,06%

Bài 2: Còn nhiều vướng mắc trong chính sách hỗ trợ

Bài 2: Còn nhiều vướng mắc trong chính sách hỗ trợ

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Lào Cai: Phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân xã Trì Quang, Bảo Thắng

Lào Cai: Phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân xã Trì Quang, Bảo Thắng

MC Nguyên Khang 'rối loạn' cảm xúc khi dẫn số đặc biệt của Sức nước ngàn năm

MC Nguyên Khang 'rối loạn' cảm xúc khi dẫn số đặc biệt của Sức nước ngàn năm

Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý

Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Quan Sơn

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Quan Sơn

Tăng cường trợ giúp pháp lý cho thanh thiếu niên, nhi đồng thuộc nhóm đối tượng yếu thế

Tăng cường trợ giúp pháp lý cho thanh thiếu niên, nhi đồng thuộc nhóm đối tượng yếu thế

9h ngày 3/11: Giao lưu trực tuyến Trợ giúp pháp lý cho thanh thiếu niên và nhi đồng thuộc nhóm yếu thế

9h ngày 3/11: Giao lưu trực tuyến Trợ giúp pháp lý cho thanh thiếu niên và nhi đồng thuộc nhóm yếu thế

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Thái Nguyên

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Thái Nguyên

Nhiều sáng kiến thiết thực trong phong trào thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Nhiều sáng kiến thiết thực trong phong trào thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống mua bán người

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống mua bán người

Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em

Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em

Thực hiện có hiệu quả mô hình '5 tốt' trong hòa giải ở cơ sở

Thực hiện có hiệu quả mô hình '5 tốt' trong hòa giải ở cơ sở

Bắc Từ Liêm: Nhiều cách làm hay giúp tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 90%

Bắc Từ Liêm: Nhiều cách làm hay giúp tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 90%