Sẽ bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội vào ngày 22/7

Ngày 15/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội đã thông báo triệu tập kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019, kỳ họp thứ tám sẽ diễn ra vào chiều 22/7 tới, để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 567-QĐNS/TƯ ngày 14/7/2022 chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội vào chiều 15/7/2022.

Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội vào chiều 15/7/2022.

Chiều nay, 15/7 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh ngày 16/3/1971, quê quán tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; vào Đảng ngày 3/6/1995; học vị Tiến sĩ Kinh tế; trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Tháng 2/2004, đồng chí Trần Sỹ Thanh được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam; năm 2006, đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam; tháng 11/2008, đồng chí được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn bổ nhiệm vào chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tháng 10/2010, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và làm đại biểu tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI. Tại Đại hội Đảng toàn quốc, đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 6/2012, đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tháng 1/2015: Tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã bầu bổ sung đồng chí Trần Sỹ Thanh vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Khóa XI); Tháng 2/2015: Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Tháng 10/2015: Đồng chí Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Tháng 12/2017: Đồng chí Trần Sỹ Thanh được điều động về Ban kinh tế Trung ương, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam; Tháng 8/2020: Đồng chí Trần Sỹ Thanh được điều động về làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tháng 4/2021: Đồng chí Trần Sỹ Thanh được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán nhà nước; Tháng 7/2022: Đồng chí Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chinh-tri/se-bau-chuc-danh-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-vao-ngay-227-20220715181710192.htm