Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử đại biểu HĐND chuyên trách phải đủ tuổi tham gia ít nhất trọn một nhiệm kỳ

Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử đại biểu HĐND chuyên trách phải đủ tuổi tham gia ít nhất trọn một nhiệm kỳ

Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách phải đủ tuổi tham gia 2...
Điều kiện đảng viên ứng cử đại biểu HĐND

Điều kiện đảng viên ứng cử đại biểu HĐND

Sự cần thiết triển khai chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sự cần thiết triển khai chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Thủ Đức kiện toàn các chức danh lãnh đạo

Thành phố Thủ Đức kiện toàn các chức danh lãnh đạo

Tiến hành bầu lãnh đạo chủ chốt chính quyền thành phố Thủ Đức

Tiến hành bầu lãnh đạo chủ chốt chính quyền thành phố Thủ Đức

Vì sao nhiều địa phương không bầu đại biểu HĐND cấp phường, quận?

Vì sao nhiều địa phương không bầu đại biểu HĐND cấp phường, quận?

HĐND huyện Khánh Sơn: Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND huyện Khánh Sơn: Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tuyên truyền pháp luật gắn với việc thực hiện các phong trào Thi đua yêu nước

Tuyên truyền pháp luật gắn với việc thực hiện các phong trào Thi đua yêu nước

Chính quyền TP Thủ Đức chính thức hoạt động vào ngày mai

Chính quyền TP Thủ Đức chính thức hoạt động vào ngày mai

Huyện Vĩnh Lộc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Huyện Vĩnh Lộc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tổ chức bầu cử dân chủ, an toàn và tiết kiệm tại Hải Phòng

Tổ chức bầu cử dân chủ, an toàn và tiết kiệm tại Hải Phòng

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026: Khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026: Khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch bầu cử

Huyện Triệu Sơn triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Huyện Triệu Sơn triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND tỉnh Quảng Nam bầu bổ sung nhiều chức danh

HĐND tỉnh Quảng Nam bầu bổ sung nhiều chức danh

Ông Nguyễn Công Thanh được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Ông Nguyễn Công Thanh được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Bảo đảm ít nhất 35% tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ

Bảo đảm ít nhất 35% tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ

Hà Nội muốn tăng đại biểu HĐND chuyên trách: Cần Quốc hội quyết định

Hà Nội muốn tăng đại biểu HĐND chuyên trách: Cần Quốc hội quyết định

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Lào Cai

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Lào Cai

Chỉ định Bí thư TP. Thủ Đức trước ngày 8/1

Chỉ định Bí thư TP. Thủ Đức trước ngày 8/1

Chỉ định Bí thư Thành ủy Thủ Đức trước ngày 8/1

Chỉ định Bí thư Thành ủy Thủ Đức trước ngày 8/1

Chỉ định Bí thư Thành ủy Thủ Đức trước 8/1

Chỉ định Bí thư Thành ủy Thủ Đức trước 8/1

Công bố quyết định thành lập Thành phố Thủ Đức

Công bố quyết định thành lập Thành phố Thủ Đức

Kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Thủ Đức sẽ tổ chức trước 6-2-2021

Kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Thủ Đức sẽ tổ chức trước 6-2-2021

Xem xét thành lập một số đơn vị hành chính đô thị thuộc 3 tỉnh

Xem xét thành lập một số đơn vị hành chính đô thị thuộc 3 tỉnh

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh

Công dân TP Thủ Đức sẽ được hỗ trợ chuyển đổi giấy tờ

Công dân TP Thủ Đức sẽ được hỗ trợ chuyển đổi giấy tờ

Hải Phòng lập thành phố Thủy Nguyên: Không nên vội...

Hải Phòng lập thành phố Thủy Nguyên: Không nên vội...

Thí điểm mô hình chính quyền đô thị: Quan trọng vẫn là lo việc Dân

Ông Tất Thành Cang bị đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM

Ông Tất Thành Cang bị đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM

Tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP HCM đối với ông Tất Thành Cang

Tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP HCM đối với ông Tất Thành Cang

Đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TPHCM đối với ông Tất Thành Cang

Đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TPHCM đối với ông Tất Thành Cang

Bắt tạm giam ông Tất Thành Cang

Bắt tạm giam ông Tất Thành Cang

Ông Tất Thành Cang bị khởi tố

Ông Tất Thành Cang bị khởi tố

Tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND đối với ông Tất Thành Cang

Tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND đối với ông Tất Thành Cang

Công an TPHCM thông tin việc khởi tố bắt tạm giam đối với ông Tất Thành Cang

Công an TPHCM thông tin việc khởi tố bắt tạm giam đối với ông Tất Thành Cang

Đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM đối với ông Tất Thành Cang

Đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM đối với ông Tất Thành Cang

Thành phố Thủ Đức: Nhiều cơ hội nhưng không ít thách thức

Thành phố Thủ Đức: Nhiều cơ hội nhưng không ít thách thức

Lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm!

Lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm!

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố của đơn vị bầu cử số 18 huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố của đơn vị bầu cử số 18 huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức

Phấn đấu không dưới 30% đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử

Phấn đấu không dưới 30% đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử

Lấy chất lượng nhân sự ứng cử đại biểu HĐND làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Lấy chất lượng nhân sự ứng cử đại biểu HĐND làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Giới thiệu ít nhất 15% ứng viên dưới 40 tuổi vào HĐND khóa mới

Giới thiệu ít nhất 15% ứng viên dưới 40 tuổi vào HĐND khóa mới

Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự, lựa chọn người được tín nhiệm

Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự, lựa chọn người được tín nhiệm

Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội sẽ trả lời chất vấn 2 nội dung quan trọng nào?

Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội sẽ trả lời chất vấn 2 nội dung quan trọng nào?