Tổ chức bầu cử dân chủ, an toàn và tiết kiệm tại Hải Phòng

Tổ chức bầu cử dân chủ, an toàn và tiết kiệm tại Hải Phòng

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TP Hải Phòng...
Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026: Khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026: Khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch bầu cử

Quy định mới về cờ truyền thống cờ hiệu biểu tượng hải quan

Quy định mới về cờ truyền thống cờ hiệu biểu tượng hải quan

Hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh: Cá nhân sẽ được vận động quyên góp, phân phối

Hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh: Cá nhân sẽ được vận động quyên góp, phân phối

Tiếp tục cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính

Tiếp tục cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Lào Cai

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Lào Cai

Nghị quyết 01 về giải pháp phát triển kinh tế xã hội 2021

Nghị quyết 01 về giải pháp phát triển kinh tế xã hội 2021

Nghị định: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Nghị định: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm!

Lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm!

Phấn đấu không dưới 30% đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử

Phấn đấu không dưới 30% đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử

Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự, lựa chọn người được tín nhiệm

Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự, lựa chọn người được tín nhiệm

Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp: Thiếu tinh thần phản biện, dễ dẫn đến xuôi chiều

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp: Thiếu tinh thần phản biện, dễ dẫn đến xuôi chiều

Chính quyền đô thị TP. HCM khác Hà Nội, Đà Nẵng thế nào?

Chính quyền đô thị TP. HCM khác Hà Nội, Đà Nẵng thế nào?

Chính quyền đô thị TPHCM khác Hà Nội, Đà Nẵng thế nào?

Chính quyền đô thị TPHCM khác Hà Nội, Đà Nẵng thế nào?

Vinh dự và trách nhiệm

Mở ra một phương pháp luận trong các vấn đề lớn, có tầm nhìn mở rộng

Mở ra một phương pháp luận trong các vấn đề lớn, có tầm nhìn mở rộng

Toàn văn nghị định 09-CP/1996 về đất quốc phòng, an ninh

Toàn văn nghị định 09-CP/1996 về đất quốc phòng, an ninh

Chính thức miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chính thức miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

Quốc hội ghi nhận đóng góp của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Thống đốc Lê Minh Hưng

Quốc hội ghi nhận đóng góp của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Thống đốc Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh, Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh, Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với ông Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với ông Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh

Quốc hội tán thành miễn nhiệm Bộ trưởng với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc với ông Lê Minh Hưng

Quốc hội tán thành miễn nhiệm Bộ trưởng với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc với ông Lê Minh Hưng

Chủ tịch quận, huyện sẽ được giải quyết thủ tục quỹ từ thiện?

Chủ tịch quận, huyện sẽ được giải quyết thủ tục quỹ từ thiện?

Chính quyền đô thị giúp giải quyết nhanh các vấn đề dân sinh của TPHCM

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất

Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP.HCM

Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP.HCM

Chính quyền đô thị tại TP HCM: Cần thiết và hợp lý

Chính quyền đô thị tại TP HCM: Cần thiết và hợp lý

Chính quyền đô thị là đề án TPHCM ấp ủ từ lâu

Chính quyền đô thị là đề án TPHCM ấp ủ từ lâu

Mô hình chính quyền đô thị sẽ giúp TP.HCM phát triển hết tiềm năng

Mô hình chính quyền đô thị sẽ giúp TP.HCM phát triển hết tiềm năng

Bộ Nội vụ trả lời về vấn đề 'thừa cấp phó'

Bộ Nội vụ trả lời về vấn đề 'thừa cấp phó'

Đảm bảo đúng số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị

Đảm bảo đúng số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị

Hội nghị trực tuyến triển khai sửa đổi, bổ sung một số văn bản luật

Hội nghị trực tuyến triển khai sửa đổi, bổ sung một số văn bản luật

Bộ Nội vụ triển khai trực tuyến toàn quốc một số luật sửa đổi, bổ sung

Bộ Nội vụ triển khai trực tuyến toàn quốc một số luật sửa đổi, bổ sung

Bộ Nội vụ: Sắp xếp số lượng cấp phó theo đúng quy định của Chính phủ

Bộ Nội vụ: Sắp xếp số lượng cấp phó theo đúng quy định của Chính phủ

Kiên quyết bảo đảm số lượng cấp phó theo đúng quy định

Kiên quyết bảo đảm số lượng cấp phó theo đúng quy định

Không có nghị định nào hướng dẫn cái sai về vượt số lượng cấp phó

Không có nghị định nào hướng dẫn cái sai về vượt số lượng cấp phó

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: Nắm bắt vướng mắc phát sinh để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: Nắm bắt vướng mắc phát sinh để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức

Hà Nội kiến nghị gỡ khó trong thực hiện chính sách ưu đãi, trọng dụng người có tài năng

Hà Nội kiến nghị gỡ khó trong thực hiện chính sách ưu đãi, trọng dụng người có tài năng

Triển khai một số luật sửa đổi, bổ sung về cán bộ, công chức, viên chức và công tác tổ chức

Triển khai một số luật sửa đổi, bổ sung về cán bộ, công chức, viên chức và công tác tổ chức

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai luật pháp

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai luật pháp