Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh 'tài sản số'

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới vào danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa XV.

Bổ sung các nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa XV

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới vào danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa XV.

Cần phải xây dựng luật riêng về nhà giáo

Số lượng văn bản có nội dung quy định về nhà giáo nhiều, các quy định về nhà giáo tản mạn, không phù hợp, thiếu đồng bộ. Một số quan hệ quan trọng chưa được điều chỉnh hoặc quy định chung chung, mờ nhạt, chưa phản ánh rõ đặc điểm nghề nghiệp đặc thù của đội ngũ nhà giáo. Điều đó đặt ra vấn đề cần phải xây dựng Luật riêng về nhà giáo trong khi đã có các Luật khác liên quan.

Phản biện dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới

Chiều 13/5, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (viết tắt là Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47).

Bám thực tiễn, giải quyết những vấn đề cấp bách

Việc thông qua các nghị quyết được thực hiện chặt chẽ, đúng luật định, sát với thực tiễn, có tính khả thi cao từ các kỳ họp chuyên đề đã tác động sâu rộng đến công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

Vụ việc kéo dài 15 năm được giải quyết dứt điểm qua công tác tiếp dân

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP cùng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã chủ động tham mưu lựa chọn vụ việc; tham mưu lãnh đạo HĐND TP thực hiện tiếp công dân với nhiều vụ việc phức tạp.

Đề xuất bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Theo Bộ Tài chính, cần thiết phải xem xét, bổ sung thêm 01 Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bộ Tài chính đề xuất Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có không quá 04 Phó Chủ tịch (quy định hiện nay không quá 3 Phó Chủ tịch).

Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề 'Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển'.