Quốc hội họp phiên toàn thể, thông qua hai nghị quyết quan trọng

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng 29/11/2023, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên biểu quyết thông qua hai nghị quyết. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông quan hai nghị quyết. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-hop-phien-toan-the-thong-qua-hai-nghi-quyet-quan-trong-post910592.vnp