Quốc hội hoàn thành công tác nhân sự theo chương trình Kỳ họp thứ 7

Ngày 22/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ ba tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, với trọng điểm là công tác nhân sự.

Quốc hội khóa XV hoàn thành công tác nhân sự theo chương trình Kỳ họp thứ 7.

Quốc hội khóa XV hoàn thành công tác nhân sự theo chương trình Kỳ họp thứ 7.

Cụ thể, đầu giờ sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Tô Lâm.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 473 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 97,13% tổng số ĐBQH), trong đó có 472 đại biểu tán thành (bằng 96,92% tổng số ĐBQH). Với kết quả này, ông Tô Lâm chính thức được bầu làm Chủ tịch nước.

Trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự. Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 463 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,07% tổng số ĐBQH), trong đó có 463 đại biểu tán thành (bằng 95,07% tổng số ĐBQH). Với kết quả này, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm. Kết quả, có 465 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,48% tổng số ĐBQH), trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 95,48% tổng số ĐBQH).

Như vậy, đến sáng ngày 22/5, Quốc hội đã hoàn thành công tác nhân sự theo chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Quý Anh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quoc-hoi-hoan-thanh-cong-tac-nhan-su-theo-chuong-trinh-ky-hop-thu-7-375907.html