Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ 7

Theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 22-5 vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ngày 20-5, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

KTSG Online

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/quoc-hoi-bau-chu-tich-nuoc-chu-tich-quoc-hoi-tai-ky-hop-thu-7/