Di sản Việt Nam: Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, văn hóa các dân tộc thiểu số

Với gần 100 đại biểu đăng ký tham gia chất vấn tại phiên chất vấn về lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch trong đợt 1 kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XV mới đây đã cho thấy đây là lĩnh vực được rất nhiều đại biểu quốc hội và cử tri cả nước quan tâm. Điều đó đã khẳng định chúng ta đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động quyết liệt trong vấn đề gìn giữ và phát triển văn hóa.

Trong chương trình Di sản Việt Nam tuần này, chúng ta sẽ bàn luận về một chủ đề đáng chú ý tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội mới đây. Đó là bảo tồn văn hóa, tiếng nói và chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số. Và trước tiên hãy chúng tôi điểm lại những tin tức đáng chú ý về di sản Việt Nam trong tuần qua.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Nhung - Bích Liên

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/di-san-viet-nam-bao-ton-tieng-noi-chu-viet-van-hoa-cac-dan-toc-thieu-so-225881.htm