Quá trình công tác của tân Chủ tịch nước Tô Lâm

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an giữ chức Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: Phạm Thắng.

Sáng nay (22/5), tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an giữ chức Chủ tịch nước với 472/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,92% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau đó, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Ông Tô Lâm sinh năm 1957, quê huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông có trình đô chuyên môn: Luật, An ninh; học hàm, học vị: Giáo sư, tiến sĩ Luật học; lý luận chính trị: Cao cấp.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm 1974 - 1979: Học viên Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

Năm 1979 - 1988: Cán bộ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Năm 1988 - 1990: Phó Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Năm 1990 - 1993: Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Năm 1993 - 1997: Phó Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Năm 1997 - 2006: Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Tháng 6/2006 - 12/2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; tháng 4/2007 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Tháng 12/2009: Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an.

Tháng 2/2010 - 7/2010: Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; tháng 7/2010 được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

Tháng 8/2010 - 1/2011: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 1/2011 - 7/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 8/2011 - 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; tháng 9/2014 thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Tháng 1/2016 - 3/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 4/2016 - đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XII, XIII); Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng (nay là Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực); giai đoạn 7/2016 - 10/2017 giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và tháng 1/2019 được thăng cấp bậc hàm Đại tướng.

Ngày 22/5/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Thắng Quang/Nhà đầu tư

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/qua-trinh-cong-tac-cua-tan-chu-tich-nuoc-to-lam-211516.html