Pleiku có 157 bộ cồng chiêng

Trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) hiện có 157 bộ cồng chiêng, 682 nghệ nhân trình diễn cồng chiêng, xoang, 4 nghệ nhân chỉnh chiêng và 27 đội văn nghệ có sử dụng cồng chiêng.

Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku-cho biết: Thành phố Pleiku hiện có 37 làng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 12,6%, chủ yếu là dân tộc Jrai, Bahnar.

Việc điều tra, thống kê thông tin liên quan đến cồng chiêng được thực hiện tại 13 xã, phường có làng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung điều tra, thống kê về số nghệ nhân trình diễn cồng chiêng, nghệ nhân chỉnh chiêng, những bài chiêng truyền thống, các câu lạc bộ/đội văn nghệ có sử dụng cồng chiêng...

Đội cồng chiêng và múa xoang làng Ớp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku. Ảnh: Hồng Trang

Đội cồng chiêng và múa xoang làng Ớp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku. Ảnh: Hồng Trang

Kết quả điều tra cho thấy, trên địa bàn TP. Pleiku có 157 bộ cồng chiêng, 682 nghệ nhân trình diễn cồng chiêng, xoang, 4 nghệ nhân chỉnh chiêng và 27 đội văn nghệ có sử dụng cồng chiêng. Trong đó có 2 đội cồng chiêng nữ (đội của làng Chuet Ngol, xã Chư Á và đội của làng Kép, phường Đống Đa).

Ra mắt mô hình văn hóa cồng chiêng phục vụ du lịch ở Đà Lạt

Gia Lai: Cồng chiêng cuối tuần hoạt động trở lại

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/pleiku-co-157-bo-cong-chieng-post279435.html