Phê duyệt 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, gấp rút chuẩn bị khởi công

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 với tổng chiều dài gần 724 km, rút ngắn 50% thời gian chuẩn bị đầu tư dự án so với trước đây. Đồng thời, gấp rút khởi công các dự án thành phần trước ngày 31/12...

12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ được đầu tư với tổng chiều dài 723,7 km.

Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư 12 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Quyết định này được ban hành ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên.

“Đây là mốc nhiệm vụ rất quan trọng, chính thức kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án và chuyển sang giai đoạn thực hiện dự án”, Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh.

Theo tính toán, thời gian từ khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư đến khi Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư toàn bộ 12 dự án thành phần là khoảng 6 tháng, rút ngắn được 50% thời gian so với các dự án giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện theo những trình tự thủ tục thông thường, đáp ứng được yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.

Theo quyết định được phê duyệt, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ được đầu tư với tổng chiều dài 723,7 km tuyến chính.

Dự án gồm các đoạn: Hà Tĩnh - Quảng Trị (260,9 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (352,06 km) và Cần Thơ - Cà Mau (110,9 km); với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.990 tỷ đồng.

Danh mục 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Cũng theo phân công nhiệm vụ về việc giao chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, sẽ giao Ban Quản lý dự án Thăng Long sẽ làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng; Ban Quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Vũng Áng - Bùng và Bùng - Vạn Ninh.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư dự án thành phần: Vạn Ninh - Cam Lộ; Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư dự án thành phần: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh; Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Cuối cùng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Trước đó, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

Đến ngày 11/2/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP để chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Ngay sau khi có Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Ban Quản lý dự án của Bộ tổ chức triển khai công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra…, triển khai công tác khảo sát, thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi 12 dự án thành phần.

Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, với sự vào cuộc đồng hành, hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương liên quan, Bộ Giao thông vận tải nhiều lần khảo sát thực địa, làm việc trực tiếp với UBND các tỉnh, thành phố có dự án thành phần đi qua để thống nhất hướng tuyến dự án, các công trình trên tuyến, hoàn thành hồ sơ mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải.

Đồng thời, thực hiện lập khung chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (6 dự án); lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (12 dự án) trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy cho công trình hầm (4 dự án); thông qua Mặt trận Tổ quốc của 12 tỉnh, thành phố tham vấn ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án.

Khối lượng công việc rất lớn, song đến cuối tháng 6/2022, các đơn vị chuyên môn của Bộ Giao thông vận tải hoàn thành công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cùng với đó, các Ban Quản lý dự án của Bộ bàn giao cho các địa phương hồ sơ, cắm cọc giải phóng mặt bằng của toàn bộ 723,7 km tuyến chính (đạt 100%) để địa phương thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ đề ra.

Bộ Giao thông vận tải cho biết thêm, ngay sau khi phê duyệt dự án đầu tư, Bộ sẽ tổ chức triển khai lập thiết kế kỹ thuật các gói thầu xây lắp và triển khai các công việc có liên quan để khởi công trước ngày 31/12/2022.

Nhằm đáp ứng tiến độ theo Nghị quyết 18 của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các địa phương chỉ định thầu các gói thầu lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu triển khai công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, để bàn giao 70% diện tích giải phóng mặt bằng các gói thầu khởi công trước ngày 20/11/2022.

Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị các địa phương hỗ trợ các đơn vị của Bộ triển khai công tác liên quan đến khai thác mỏ vật liệu xây dựng, xác định bãi đổ thải để có thể triển khai thi công ngay.

Anh Tú -

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/phe-duyet-12-du-an-thanh-phan-cao-toc-bac-nam-giai-doan-2-gap-rut-chuan-bi-khoi-cong.htm