Phát triển đảng viên trong tình hình mới: Những vấn đề đặt ra

Việc không kịp thời bổ sung lực lượng đảng viên mới sẽ dẫn tới tổ chức đảng bị 'già' hóa, ảnh hưởng tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của các tổ chức đảng. Việc không kịp thời bổ sung lực lượng đảng viên mới sẽ dẫn tới tổ chức đảng bị “già” hóa, ảnh hưởng tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Vì vậy, nhiệm vụ phát triển đảng viên không thể lơ là nhưng cũng không vì số lượng mà hạ thấp chất lượng, để lọt những kẻ cơ hội, phẩm chất đạo đức không tốt vào hàng ngũ của Đảng...

Trong 3 năm gần đây, Đảng bộ tỉnh kết nạp được 7.925 đảng viên mới.

Trong 3 năm gần đây, Đảng bộ tỉnh kết nạp được 7.925 đảng viên mới.

Thành tích nổi bật

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng, kết nạp và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, chỉ tiêu quan trọng được đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh đề ra.

Nhiều tổ chức đảng trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát nguồn quần chúng ưu tú hiện có; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đẩy mạnh phát triển đảng viên trong doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục. Qua đó tạo nguồn kết nạp Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, làm gương cho quần chúng tự nguyện và tích cực phấn đấu vào Đảng.

Các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội các cấp trong tỉnh đã quản lý, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú, giới thiệu bổ sung vào nguồn để cấp ủy bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác kết nạp đảng viên mới của tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng. Cụ thể, trong 3 năm gần đây, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 7.925 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 97.250 người (sinh hoạt tại 589 tổ chức cơ sở đảng); kết nạp được 824 đảng viên là học sinh, sinh viên, chiếm gần 10% tổng số đảng viên mới kết nạp.

Kết quả đó đã góp phần đưa 100% xóm, tổ dân phố trong tỉnh có đảng viên và giảm đáng kể tổ chức đảng phải sinh hoạt ghép.

Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, nhất là trình độ học vấn, nên đã góp phần làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức được các tổ chức đảng trong tỉnh thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ thường xuyên chọn lựa cán bộ, hội viên tiêu biểu để giới thiệu kết nạp Đảng.

Nhận diện khó khăn

Tuy nhiên, qua báo cáo của cơ quan chức năng trong tỉnh, việc kết nạp đảng viên ở một số tổ chức đảng trong tỉnh đang có xu hướng giảm số lượng nhưng tăng tuổi (trừ khối giáo dục).

Có một số tổ chức đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay không phát triển được đảng viên nào, do đơn vị sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, không tuyển dụng nhân sự mới (100% cán bộ, công chức, viên chức hiện có đã là đảng viên).

Cùng với đó là có tổ chức đảng trong tỉnh kết nạp được đảng viên nhưng không đạt chỉ tiêu từ 2,5% trở lên/tổng số đảng viên hiện có theo chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Ngoài ra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay có một số đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng hoặc bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên do vi phạm pháp luật, vi phạm các điều đảng viên không được làm.

Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã thực hiện nhiều giải pháp, nhưng công tác phát triển đảng ở hầu hết các địa phương trong tỉnh đều gặp khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào Công giáo.

Công tác phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn có kết quả bước đầu, nhưng số đảng viên mới kết nạp còn ít, chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Cơ cấu đảng viên mới của tỉnh chưa hợp lý, khi số đảng viên là chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động trong doanh nghiệp không tương xứng với sự phát triển của lực lượng này những năm gần đây.

Cùng với đó, nguồn quần chúng trong các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của tỉnh khá phong phú nhưng việc tạo nguồn để phát triển đảng viên mới không phải nơi nào cũng thuận lợi.

Qua đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức 9 thành ủy, huyện ủy trong tỉnh, tỷ lệ trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội ở khu dân cư là đảng viên còn thấp. Nhận thức về Đảng và giác ngộ lý tưởng cách mạng của hội viên, đoàn viên còn mức độ nên việc rèn luyện, phấn đấu vào Đảng không liên tục…

Đồng chí Ngô Thị Mùi, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh duy trì chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm đều đạt trên 3% tổng số đảng viên, hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, từ nay đến cuối nhiệm kỳ và về lâu dài, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có thể sẽ khó khăn hơn trong công tác phát triển đảng viên mới vì hầu hết các đơn vị chưa được tuyển dụng thêm cán bộ trẻ.

Xác định rõ nguyên nhân và giải pháp

Mặc dù các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã quan tâm đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, chỉ đạo, đôn đốc công tác phát triển đảng viên nhưng vẫn có nơi tổ chức đảng cơ sở thiếu quyết liệt, sâu sát.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ, hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể về lịch sử phát triển, vị trí, vai trò, những thành tựu to lớn của Đảng từ khi thành lập đến nay chưa đáp ứng được yêu cầu, nên chưa thôi thúc, tạo động lực mãnh liệt để quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Một thực tế nữa là lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên ở các phường, xã của tỉnh thường xuyên di chuyển đi làm ăn xa, ít ở nơi cư trú nên việc phối hợp của tổ chức đảng nơi cư trú, nơi tạm trú và tổ chức đảng, công đoàn nơi làm việc thiếu chặt chẽ trong quá trình bồi dưỡng, giáo dục kiến thức, lý tưởng của Đảng.

Các cơ quan đảng, đoàn thể, hành chính trong tỉnh từ năm 2019 trở lại đây rất ít được tuyển thêm biên chế mới nên có tổ chức đảng không còn nguồn quần chúng.

Một số nguyên nhân khác cũng đã được các đảng bộ trực thuộc tỉnh chỉ rõ trong báo cáo sơ, tổng kết công tác hàng năm và hội thảo chuyên đề về phát triển đảng viên… cần sớm có giải pháp khắc phục trong giai đoạn từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Dân số và dân trí trong tỉnh ngày một tăng nên nguồn quần chúng chắc chắn tăng thêm. Do vậy, không thể "đổ lỗi" là do thiếu nguồn quần chúng để kết nạp đảng viên mà tổ chức đảng cần tập trung phân tích, chỉ rõ những hạn chế, “lỗ hổng” để có giải pháp khắc phục.

Đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Toàn tỉnh hiện có 322 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Trong đó có 94 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn và tổ chức đảng với 3.355 đảng viên; có 02 doanh nghiệp FDI có tổ chức đảng với 89 đảng viên; 37 doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Các doanh nghiệp này đều có từ 03 đảng viên trở lên nhưng sinh hoạt đảng tại địa phương nơi cư trú, với tổng số 629 đảng viên. Do vậy, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các tổ chức công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, chọn lựa công đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/202309/phat-trien-dang-vien-trong-tinh-hinh-moi-nhung-van-de-dat-ra-53860f1/