Những trường đại học nào của Việt Nam đạt kiểm định chất lượng quốc tế?

4 trường đại học Việt Nam được Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học cấp giấy chứng nhận khẳng định uy tín về đào tạo nghiên cứu.

Ngày 14/6, tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ trao Chứng nhận đạt kiểm định cơ sở giáo dục đại học (chu kỳ 2) theo tiêu chuẩn châu Âu của Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (HCERES), Cộng hòa Pháp.

4 đơn vị vinh dự nhận chứng nhận lần này là: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Chứng nhận từ HCERES là sự công nhận của việc đáp ứng đầy đủ, chặt chẽ các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế bao gồm: Quản lý chiến lược và điều hành; chính sách về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đưa khoa học vào cuộc sống; chính sách về giáo dục, người học và môi trường. Điều này minh chứng cho cam kết của 4 cơ sở giáo dục đại học trong việc cung cấp một môi trường học tập và nghiên cứu đạt tiêu chuẩn tốt nhất.

4 cơ sở giáo dục đại học nhận chứng nhận từ HCERES

4 cơ sở giáo dục đại học nhận chứng nhận từ HCERES

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo - Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, việc nhận chứng nhận từ HCERES chứng tỏ các đơn vị đã đạt được những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Đồng thời, đây cũng là một dấu mốc để các cơ sở giáo dục đại học cải tiến chất lượng, điều hành, nâng cao các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, phục vụ xã hội…

Đây là lần thứ hai, 4 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cùng đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn Châu Âu HCERES và được cấp chứng nhận trong thời hạn 5 năm (10/4/2024 -10/4/2029). Sự kiện này là cột mốc quan trọng trong việc nâng cao uy tín và chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác quốc tế rộng lớn.

Trước đó, vào tháng 6/2017, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã được HCERES đánh giá đạt chuẩn kiểm định trường đại học với hiệu lực 5 năm, từ 2017 - 2022 và sau đó được gia hạn đến cuối năm 2023.

HCERES là tổ chức kiểm định uy tín được công nhận bởi Hiệp hội đảm bảo chất lượng châu Âu và Bộ tiêu chuẩn và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng trong hệ thống giáo dục đại học châu Âu.

Ngân Thương

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhung-truong-dai-hoc-nao-cua-viet-nam-dat-kie-m-dinh-chat-luong-quoc-te-326216.html