Những đơn vị nào được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Danh sách công bố 27 đơn vị như sau:

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).

LV/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giao-duc/nhung-don-vi-nao-duoc-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-20230116144742098.htm