Năm 2024 có thể xuất hiện La Nina

Sau 1 năm chịu tác động mạnh của hiện tượng El Nino, thế giới sẽ có thể chứng kiến hiện tượng La Nina hình thành trong nửa sau năm 2024, kéo theo nhiệt độ lạnh bất thường ở Thái Bình Dương. Đây là dự báo mới được Trung tâm dự báo khí hậu (CPC) thuộc Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) đưa ra.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nam-2024-co-the-xuat-hien-la-nina-110881.htm