Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Trần Phước Sơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1550/QĐ-TTg ngày 15/12/2022 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Phước Sơn, để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Trần Phước Sơn (50 tuổi, quê xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Ông Sơn có trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế và phát triển, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Phước Sơn.

Ông Trần Phước Sơn.

Ông Sơn từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư quận Liên Chiểu và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tại Kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Đà Nẵng (Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026) ngày 21/11 về công tác nhân sự, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

(Nguồn: Báo điện tử Chính phủ)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mien-nhiem-pho-chu-tich-ubnd-tp-da-nang-ar720935.html